ANA MENÜ  

   

Modern rüya tabirleri | Rüya tabirleri a harfi | Rüya tabirleri sözlüğü, Gerçek rüya tabirleri, İslami rüya yorumları ve tabirleri

Ayrıntılar

Gerçek rüya tabirleri | Rüya tabirleri ve yorumları | Rüya tabirleri ve anlamları | Rüya tabirleri yorumları | Rüya yorumları | Modern rüya tabirleri, Rüya tabirleri sözlüğü, Rüyada | Rüyalar | 

ALLAH - Rüyada Allahı görmek:

Bütün üzüntü ve ıstırapla­rınızı atarak feraha, sevince ve devamlı bir sıhhat ve afiyete kavuşa­cağınıza, dünya işleriniz yoluna girerek kar ve kazancınızın artaca­ğına, ruh ve kalbiniz temizlenerek iyi ve kamil bir insan olacağınıza ve hacca gitmek niyet ve arzunuzu da bir gün tahakkuk ettireceğinize işarettir.

Peygamber Danyal Aleyhisselama göre Rüyada Hak Teala Hazretlerini görmek: Dini bütün Müslümanlara izzet, ikbal ve kudrettir. Sıkıntılı ve kederli insanlar için gönül ferahlığına delil sayılır. Askerlerin vatanı hizmetlerini sıhhat ve afiyetle ikmal ederek yurtlarına döneceklerine, hapiste bulunanların kısa zamanda hürriyetlerine kavuşacaklarına işarettir. 

İbni Şirin hazretlerine göre rüyada Tanrı 'yı görmek: Rüya sahibinin cennete layık bir kimse olduğuna ve ahirette cehennem azabı çekmeyeceğine, şayet müfsit ve dedikoducu bir kimse ise tövbe edip bu kötü huylarından vazgeçeceğine, fakir ise bir gün gelip zenginliğe ve refaha kavuşacağına, bir genç kız ise, kısmetlerinin açılacağınadelildir.

Netice olarak rüyada Tanrıyı gören kimse, derhal secdeye kapanıp tövbe ve istiğfar etmeli, Allah'ın lütuf ve mağfiretine sığınarak bundan sonra günah işlemerneğe ve bütün hayatını insanlığın iyiliğine ve vatamnın, milletinin yükselmesi ve ilerlemesi uğruna hasretmelidir. Şayet zenginse, zekatını ayırıp, ya fukaralara dağıtmalı veyahut hayır cemiyetlerinden birine vermeli, hac farizasını da derhal yerine getirmelidir. 

ABA - Rüyada abadan dikilmiş bir elbise giydiğinizi görmek: 

Günden güne fakirleşeceğinize, yahut endişeli ve kederli günlere gireceğinize işarettir.

ABAJUR - Rüyada abajur görmek

Hayırlı ve kazançlı işlere girişeceğinize, - Abajuru lambamn üstünden kaldırdığınızı görmek: Bir dostunuzdan bir iyilik göreceğinize, - Bir abajur satın aldığınızı görmek; Bir türlü olmak bilmeyen bir işinizin arzunuza göre sonuçlanacağına işarettir. 

ABANOZ - Rüyada abanoz ağacı veya tahtası görmek:

Çok zengin ve güzel, fakat o nisbetle de inatçı bir kadınla (erkekle) ha­yatınızı birleştireceğinize, Abanozdan yapılmış mobilyalar görmek: Evlenmek hususundaki tasavvurlarınızı gerçekleştirmek için daha olumlu gayretler sarfetmeniz gerektiğine delil sayılır. 

ABİDE - Rüyada abide görmek;

Tarihi kıymeti haiz abideler görmek: Uzun sürecek bir seyahate çıkacağınıza veya hükümetteki bir işinizin arzunuza göre neticeleneceğine, yahut hayırlı bir evladınız olacağına yorumlanır, (batı rüya tabircileri rüyada abide görmeyi, tarihi bilgilerinizin noksan olduğuna, bunun için tarihe çok çalışmanız gerektiğine yorumlamışlar, bazıları da yabancı memleketlere turistik bir seyahat yapmanız zamanının artık yaklaştığına delil saymışlardır.) 

ABLA - Rüyada abla görmek:

Pek yakında mes'ut bir evlenme yaparak hayatta tek bir kimseye bağlanacağınıza işarettir. - (Ablanız sizden ayrı bulunuyorsa, onun ziyaretine koşmanız gerektiğine de yorumlanabilir. ) 

ABLUKA - Rüyada etrafınızın düşmanlarınız tarafından abluka edildiğini görmek:

Dostlanrıızı seçmek hususunda daha titiz davranmanız gerektiğine ve aralarında şimdiden bir tasfiye yapma­nızın artık şart olduğuna delildir. 

ABONE - Rüyada abone olmak

Rüyada bir gazete veya mecmuaya abone yazıl­dığınızı görmek: Mesleğinizle ilgili maliimat ve bilgi edineceğiniz yerde vakitlerinizi faydasız uğraşılarla geçirdiğinizden hiçbir zaman ilerleyemeyeceğinize işaret sayılır.

ACAİB-İ SEB'A - Rüyada dünyanın yedi harikasından birini görmek

Çok sevinçli ve mes'ut olayların arifesinde bulunduğunuza işarettir. 

ACEMAŞİRAN - Rüyada acemişirandan bir şarkı dinlediğinizi görmek:

Gayet inatçı ve çenesi düşük bir kadınla (erkekle) ilişki kurarak dırıltılı aşk günleri geçireceğinize işaret sayılır. 

ACEMİ - Rüyada acemi bir harekette bulunmak veya görmek:

Hayatta hiç bir zaman neticesi parlak bir iş yapamayaca­ğınıza ve aşk vadisinde de başarılı bir adım atamayacağınıza delildir. 

ACENTA - Rüyada acentadan bilet almak:

Rüyada bir acentadan bilet aldığınızı görmek: Aşk tuzağınıza düşecek bir kadının (erkeğin) elinizden çok çekeceğine veya bir dost kaybedeceğinize işaret sayılır.

ACI - Rüyada acı yemek, yediğinizi görmek:

Hayatınızı çok güçlükle kazanacağınıza ve evlilikte de umduğunuz saadeti bulama­yacağınıza delil sayılır. 

ACIMAK - Rüyada acımak:

Rüyada birisine acıyarak yardım ettiğinizi görmek: Hayatta kötü durumlara düşmek istemiyorsanız, daha çok çalışmanız ve dost kazanmağa bakmanız gerektiğine işarettir. 

ACITMAK - Rüya canın acıması; Rüyada canını acıtmak:

Rüyada bir yerinizi acıttığınızı görmek: Dost­larınızın iğneli sözlerine muhatap olacağınıza işarettir. (Aynı zamanda bir dost kaybına da delil sayılabilir.) 

ACİZ - Rüyada aciz bir kimse görmek

Sağlam bünyeniz, kuvvetli hafızanız ve çalışkanlığınızia hayatta er geç muvaffak olacağınıza ve kendinize üstün bir hayat kuracağınıza işarettir.

ACUZE - YAŞLI KADIN- CADI KADIN:  

Rüyada acuze kılıklı bir kadınla karşılaştığınızı görmek:

Bugünlerde işlerinizin ters gideceğine ve hayli üzüntülü anlar yaşayacağınıza delildir. 

AÇGÖZLÜ - Rüyada açgözlülük yaptığınızı görmek

Gön­lünüzü sarmış olan keder dalgasından daha bir müddet kurtula­mayacağınıza işarettir.

AÇIKGÖZ - Rüyada açıkgöz bir kimse görmek

İhtiyatsız ve basiretsiz davranışlarınız yüzünden maddi ve manevi zararlarınızın her gün biraz daha artmakta olduğuna delildir.

AÇILIŞ - Rüyada açılışa katılmak

Rüyada herhangi bir mahallin açılış merasiminde bulunduğunuzu görmek: Ferahlı günlerin arifesinde bulunduğunuza işarettir.

AÇLIK - Rüyada açlık çekmek

Rüyada açlık çektiğinizi görmek:

Sağlığınızın devamlı surette düzgün gideceğine,

Rüyada açlıktan ölmek derecesine gelmiş olduğunuzu görmek:

Açlığınızın şiddeti nisbetinde mala, mülke kavuşacağınıza.

Rüyada bir çok aç kimseyi bir arada görmek:

Herhangi bir hadise dolayısıyla korkulu arılar yaşayacağınıza işaret sayılır. (Bazı rüya tabircileri rüyada açlık çekmeyi, o kimsenin birkaç gün nafile orucu tutması ve Allah'a hamdüsenada bulunması gerektiğine yorumlamışlardır.)

AD - İSİM - Rüyada adınızla çağrılmak

Rüyada adınızın çağırıldığını işitmek:

Çok hayırlı bir haber alarak sevineceğinize,

Rüyada çocuğuna isim koymak: 

Evlatlarınızın sizi tatmin edecek şekilde yetişmeyeceklerine delil sayılır. 

ADA - Rüyada ada görmek

Dostlarınızın sizi terk edeceklerine tabiri olunur.

Rüyada bir  adada gezinti yapmak, yaptığınızı görmek:

Vakitlerinizi iyi kullanmadığınızdan istikbalde sıkıntılı günler geçireceğinize yorumu olunur.

Rüyada bir adada sevgilinizle gezmek, gezinti yapmak, görmek:

İçinizdeki sıkıntıları atarak feraha kavuşacağınıza yorumları yapılmıştır.

Rüyada fırtınalı bir havada veya karanlık bir gecede bir adada dolaştığınızı görmek:

Emel ve arzularınızın hiç bir zaman tahakkuk etmeyeceğine, keder ve üzüntülerinizin her gün biraz daha artacağına yorumu ve tabiri olunur.

Rüyada bir adada yanardağ görmek:

Dostlarınızdan ve komşularınızdan sakınmanız gerektiğine yorumlanmıştır.

Rüyada bir adada avlanmak, avlandığınızı görmek:

Büyük bir tehlike at­latacağınıza işarettir.

ADA TAVŞANI - Rüyada ada tavşanı görmek

Talihinizin ve bahtınızın açılacağına işarettir. 

ADAÇAYI - Rüyada adaçayı içtiğinizi görmek

Sevinçli bir hadise ile karşılaşacağınıza delildir. 

ADAK - Rüyada adak adamak

Yakın dostlarınızın bir gün şöhret sahibi olmanızdan korktuklarına ve sizi kıskanmakta bulunduklarına ibarettir. 

ADALE - Rüyada adale ağrısı çekmek, çektiğinizi görmek

Sağlığınıza daha çok önem vermeniz ve kendinizi istirahata terketmeniz gerek­tiğine yorumlanır. 

ADALET - Rüyada adaletli hareket ettiğinizi görmek

Ru­hunuzun ve kalbinizin temiz olduğuna ve fakat yaşamanız için maddi hususlara da değer vermenizin lüzumlu bulunduğuna işarettir. - Herhangi bir meselede adaletin tecellisini görmek: İşlediğiniz bir günah dolayısıyla Allah'ın afiv ve mağfiretine sığınmanız gerektiğine delildir.

ADAM- Rüyada adam dövmek

Evinizde kısa sürecek bir geçimsizlik çıkacağına,

Rüyada adam taşlamak:

Ticaret işlerinizde bir zarara uğrayacağınıza,

Rüyada adam öldürmek:

Hakkımzda dedikodu yapılacağına yorumlanır.

Rüyada birine iyilik etmek:

Evinizde bir hastalık çıkacağına.

Rüyada biriyle tartışmak:

Dostlarınızın hakkınızda iyi hisler beslediklerine yorumlanır.

Rüyada ihtiyar adam görmek (yaşlı adam), Rüyada ihtiyar kadın görmek (yaşlı kadın):

Kedere ve üzüntüye yorumları yapılmıştır.

Rüyada bir delikanlının genç bir kız, veya genç bir kızın bir delikanlı görmesi:

Mesut bir aşk hayatının başlangıcına işaret sayılır.

ADAPTE - Rüyada ecnebi lisanda yazılmış bir kitaptan adaptasyon yaptığınızı görmek:

Başkalarını taklit etmek hevesinden vazgeçmeniz ve herkese asıl kişiliğinizle görünmeniz gerektiğine delildir. 

ADAY - Rüyada aday olmak

Rüyada herhangi bir meclis üyeliğine aday gösteril­diğinizi görmek: Şayet hakikaten aday gösterilmişseniz, seçimi kazanacağınıza, - Aday olmayanlar için, hayat yarışında başarılı adımlar atacaklarına işaret sayılır. 

ADEM ALEYHİSSELAM - Adem Peygamber- Rüyada Adem Aleyhisselam'ı, Adem peygamberi görmek:

Uzun sürecek bir keder ve endişeden sonra büyük sevinçlerle karşılaşacağınıza işaret sayıldığı gibi, çok çocuk sahibi olacağınıza ve hacca gideceğinize de yorumlanır. - Adem Aleyhiselam'ın danışmanı olduğunuzu görmek: Mesleğinizde ve şayet ilim tahsil ediyorsanız bu vadide büyük şöhret ve isim yapacağınıza delildir. (Bazı yorumculara göre, rüyada Adern Aleyhisselam'ı görmek: Uzak diyarlara bir seyahat yapacağınıza veya kız evladınızdan yüzünüz gülmeyip erkek çocuklarınızdan hem hayır göreceğinize ve hem de büyük şereflere nail olacağınıza işaret sayılmaktadır.) 

ADESE - Rüyada adese görmek

Dostlarınızın hakkınızdaki fikir ve görüşlerine tersine mâna verdiğinizden onlarla bir türlü anlaşamadığınıza ve aranızda hasıl olan mesafeyi her gün biraz daha açmakta olduğunuza işarettir. 

ADIM - Rüyada adım atmak

Rüyada bir mahalli adımladığınızı görmek: Bugünler içinde iş hayatınızda çok önemli meseleleri halletmek zorunda kalacağınıza ve bu yüzden sağlığınızın bozulacağına, - Yolda hızlı adımlarla yürüdüğünüzü görmek: Gerek iş ve gerekse aşk mesele­lerinde acele kararlar vermemeniz gerektiğine, - Yavaş adımlarla yü­rüdüğünüzü görmek: Her hususta ihtiyatlı davranmanızın mükafatını bir gün göreceğinize delildir.

ADİLANE - Rüyada herhangi bir kimseye karşı adilane bir harekette bulunduğunuzu görmek:

Size her sahada yardım ve hizmet edenlerin çoğalacağına, şayet, borcunuz varsa bir dost yardımıyla bu borcunuzu ödemeye muvaffak olarak itibarınızı iade edeceğinize, bir düşmandan dolayı korku ve endişe içinde iseniz, yine dostlarınız vasıtasiyle bunu da bertaraf ederek kimseden korkunuz kalma­yacağına işarettir. 

ADLİYE - Rüyada adliye binası görmek

Rüyada adliye binasında bulunmak, bulunduğunuzu görmek: Sürüncemede kalan işlerinizi artık bir neticeye vardırmanın zamanı geldiğine işarettir. (Aynı zamanda bozulan saadetinizi yeniden düzeltmek için ailenize daha yakın olmanız gerektiğine de delildir.) 

ADRES - Rüyada adres sormak

Rüyada adres almak: Bugünler içinde akraba ve dostlarınızı ziyaret etmeniz gerektiğine işarettir. - (Bazı rüya tabircileri adres verip almayı, boş boğazlıktan vazgeçerek sır saklamasını öğrenmeniz gerektiğine delil saymışlardır.)

AFFETMEK - Rüyada birini affetmek

Rüyada birisini işlediği bir kabahat dolayısiyle affettiğinizi görmek: Tanrı nezdinde makbul bir kul olduğunuza işaret sayılır ki, Allah da sizin günahlarınızı affedecek demektir. - Size karşı hakikaten suç işlemiş bir kimseyi veya aile etradınızdan birini affettiğinizi görmek: Ömrünüzün uzun olacağına ve muradlarınızın gerçekleşeceğine, - Bir mücrimi (suçluyu) cezalandırmaya muktedir bir kimsenin o mücrimi affettiğini görmek: Sizde Allah korkusunun mevcut bulunduğuna ve binaenaleyh kamil ve dindar bir insan ol­duğunuza delildir. 

AFERİN - Rüyada aferin almak

Yani bunu hakkedecek bir harekette bulunduğunuzu görmek: Üzüntü ve keder içinde iseniz, feraha ve sevince, eliniz darda ise, bir taraftan paraya kavuşacağınıza, ve eğer dini vazifelerinizi ihmal etmekte iseniz, tövbe ve istiğfar ederek imanınızı tazeleyeceğinize delil sayılır. 

AFET - Doğal afet - Rüyada bulunduğunuz şehrin sel, heyelan veya dolu afetine maruz kaldığını görmek

Dini vazifelerinizi ihmal ederek doğru yoldan ayrılacağınıza ve büyük günahlar işleyeceğinize, yahut iş hayatınızda yapacağınız hatalar yüzünden telafisi imkansız zararlara uğrayacağınıza işarettir. 

AFİŞ - Rüyada afiş yapan bir ressam veya duvarlara afiş asıldiğını görmek

İç sıkıntısına tutularak işlerinizi ihmal edeceğinize veya bir yakınınızın hile ve entrikasına uğrayarak çok üzüleceğinize yorumlanır.

AFOROZ - Rüyada aforoz olmak, edilmek

aforoz edildiğinizi görmek başkalarının hakkına tecavüz etmek meyliniz bulunduğuna işaret sayılır ki, bu huyunuzdan vazgeçmeniz hususunda bir ihtardır. 

AFSUN - Rüyada büyü yapmak

Rüyada Kur'an-ı Azimüşşandan bir ayetle bir hastaya afsun (büyü) yaptığınızı görmek: Bütün geçici hastalıklardan uzak bulu­nacağınıza ve üzüntülerinizin dağılacağına delildir. 

AFYON - Rüyada vücudu uyuşturmak maksadıyla afyon yuttuğunuzu görmek

Ömrünüzü büyük bir unutkanlık içinde geçirerek bu yüzden çok şeyler kaybedeceğinize, - Afyon sattığınızı görmek: Bugünlerde sağlığınızın bozulacağına işarettir. 

AGRANDİSMAN - (Büyültme- Fotoğrafçılıkta kullanılır) Rüyada fotoğrafınızın ağrandisman ya­pıldığını görmek

Kibir ve gurura kapılarak dostlarınızı ve yakın­larınızı kıracağınıza ve kendinizden uzaklaşmalarına sebep olacağınıza delildir.

- Rüyada denize ağ atmak

Rüyada denize ağ attığınızı görmek: Bir güzele gönül vereceğinize, fakat sonunun ıstıraplı olacağına, - Denizden yırtık ve boş bir ağ çektiğinizi görmek: Emellerinizin uzunca bir zaman gerçek­leşmeyeceğine - Ağ ördüğünüzü görmek: İşlerinizde başarıya işaret sayılır.

AĞA - Rüyada ağa görmek

Rüyada bir köy ağası görmek: Kısa zamanda nişanlanıp evleneceğinize ve evlilik hayatınızın fevkalade mesut ve bahtiyar geçeceğine işarettir.

AĞABEY - Rüyada abi görmek

Rüyada ağabey görmek: Hayatınız müddetince kimsenin yardımına ve desteğine ihtiyaç hissetmeden yaşayacağınıza ve hiçbir zaman yoksulluk çekmiyeceğinize delil sayılır. 

AGAÇ - Rüyada ağaç görmek:

Rüyada yaşlı bir meşe ağacı görmek

Hayatınızın bahtiyar ve mes'ut geçeceği ne ve ömrünüzün uzun olacağına rüya tabiri olunur.

Rüyada Elma Ağacı görmek:

Aşk hayatınızın çok mutlu geçeceğine ve fevkalade tatlı anlar yaşayacağınıza rüya yorumu olunur.

Rüyada Mersin ağacı görmek:

Kıskanç bir kadınla (erkekle) hayatınızı birleştirerek kederli ve sıkıntılı anlar geçireceğinize rüya tabir edilir.

Rüyada Selvi Ağacı görmek:

Derin keder ve ıstıraplarla karşılaşacağınıza yorumlanmıştır.

Rüyada defne ağacı görmek:

Hayatınızın zaferler ve başarılarla dolu olarak geçeceğine delildir.

­Rüyada çiçek açmış ağaç ve ağaçlar görmek:

Keder ve üzüntülerinizin artık son bulacağına ve rahata kavuşacağınıza, eğer evlenmek niyetinde iseniz kısmetleriniz açılarak kısa zamanda dünya evine gireceğinize yorumu yapılır.

­Rüyada meyve vermiş ağaçlar görmek:

Gelirinızin ve kazancınızın artacağına. ve va bir taraftan bir mirasa konacağınıza yorumlanır.

Rüyada ağaca çıkmak görmek / Rüyada ağaçtan inmek görmek:

Endişeli bir hadise ile karşilaşacağınıza yorumlanır.

Rüyada kuru ağaç görmek:

Hastalığa veya kedere tabir olunur.

Rüyada ağaç dikmek, diktiğini görmek:

Eğer diktiğiniz ağaç derhal filizlenip büyürse: Evlenme yoluyla servete ve şerefe kavuşacağınıza rüya tabiri olunur.

Rüyada ağaç kesmek, kestiğinizi görmek:

Eğer hasta iseniz ölümünüzün yaklaştığına, yahut akrabanızdan birinin hastalanıp öleceğine veya bir kimseye fenalık yapmışsanız bunun cezasını fazlasıyla çekeceğinize yorumu yapılır.

Evinizin bahçesine başkaları tarafından bir çok ağaç dikilmiş olduğunu görmek:

Eğer evli iseniz, çok hayırlı çocuklarınız olacağına ve ömürlerinin dikilen ağacın cinsine göre uzun veya kısa süreceğine, (mesela şeftali ağacının ömrü kısa, çınarın uzundur.)

Rüyada ağaçta oturmak:

Düşmanlarınıza galebe çala­cağınıza ve evlatlannızın hayırlı olacağına

Rüyada ağacın gölgesinde oturmak, oturduğunuzu görmek:

Hayatta çok yorulduğunuzdan artık istirahati hak etmiş olduğunuza ve işlerinizi tasfiye edip bir kenara çekilmenin zamanı geldiğine delil sayılır. 

AĞAÇ KABUGU - Rüyada ağaç kabuğu görmek

Bugünkü durumunuzun böylece devam edip gideceğine, şeref ve itibarınızın emniyette bulunduğuna işarettir. 

AGAÇ DALI- Rüyada ağaç dalı görmek

Çoktan beri sizi huzursuz yapan bir takım iş ve meselelerin hal yoluna gireceğine ve fakat bir müddet sonra hayatınızın tekrar karışacağına delildir. 

AĞAÇ YAPRAĞI - Rüyada ağaç yaprağı görmek

Bundan böyle işlerinizi planlı bir şekilde yürütmeğe başlayacağınıza, - Sararmış kuru yapraklar görmek: Gönlünüzü derin bir keder dal­gasının kaplayacağına, - Ot veya yaprakların üstüne uzanıp yat­tığınızı görmek: Yeni aşkınızın neşesi ve sevinci içinde kendinizi fevkalade mes'ut hissedeceğinize işaret sayılır. 

AĞAÇ SAKIZI - Rüyada ağaç sakızı görmek

Yapışkan ve sırnaşık bir kimsenin başınıza bela kesileceğine delildir. 

AGAÇ KURDU - Rüyada ağaç kurdu görmek

Dostlarınızla ilmi bir münakaşaya girişerek mağlup olacağınıza veya bir ölüm haberi alacağınıza işarettir.

AĞAÇ ÇİLEĞİ - Rüyada ağaç çileği yemek, yediğinizi görmek

Sağlığınızın düzgün gideceğine delildir. 

AĞAÇKAKAN - Rüyada ağaçkakan kuşu görmek

Güzel, fakat, çok şirret bir kadınla tanışacağınıza veya evleneceğinize ve sonunda kılıbık bir kimse olacağınıza işarettir. 

AĞAÇ KAVUNU - Rüyada ağaç kavunu görmek, yediğinizi görmek

Hafif bir mide rahatsızlığı geçireceğinize delil sayılır. 

AĞDA - Rüyada ağda yapmak

Rüyada kılları düşürmek maksadıyla vücuda ağda yapıştırdığınızı görmek: Kıllar tamamen giderildiği takdirde, keder ve üzüntülerinizin zail (yok olan )olacağına, eğer bir şeyden korkun uz varsa bunun da ortadan kalkacağına, şayet hasta iseniz şifa bulacağımza işarettir. - Kıllar giderilmemiş ise, gelip geçici bir kedere delildir.

AĞI - AĞU - Z harfinde (Zehir'e) bakınız. 

AĞIL - Rüyada koyun ağılı görmek

Memur iseniz, terfi ederek şef veya müdür olacağınıza; iş adamı iseniz, işlerinizden çok kar sağlayacağınıza işaret sayılır. (Ağıl görmek kadınlar için, kocalarıyla olan münasebetlerinin son derece mutlu bir yola gire­ceğine, genç kızlar için, murada ve kısmete delil sayılır.) 

AĞIR - Rüyada ağır taşımak, Rüyada ağır bir şey kaldırmak

Rüyada ağır bir şey kaldırdığmızı görmek: Din yolundan ayrılarak küfre sapmanız ihtimali bulunduğuna veya iş hayatınızda affedilmez hatalar işleyerek bu yüzden büyük zararlara uğrayacağınıza işarettir. 

AĞIRLIK - Rüyada ağırlık görmek

Rüyada evlendirme çağındaki oğlunuz için kız beğenip ailesine ağırlık olarak para ve mal verdiğinizi görmek: Oğlunuzun veya kızınızın arzunuza aykırı olarak kendi beğendikleri eşlerle evlenerek kalbinizi kıracaklarına ve sizi üzeceklerine delildir. 

AĞIT - Rüyada ağıt yakmak

Rüyada ölmüş bir sevgili veya dost için ağıt söy­lediğinizi görmek: İçinizi saran derin keder ve ıstıraplar yüzünden işlerinizi ihmal edeceğinize ve avare bir insan olacağınıza yahut en sevdiğiniz bir varlığı kaybedeceğinize işarettir. 

AĞIZ - Rüyada ağız görmek

Rüyada ağzınızın bağlanması veya tıkanmasını görmek: Hastanızın, hastalığının daha da artacağına, - Ağzınızı iğrilmiş görmek: Rıskınızın daralacağına, - Ağzınızın haddinden fazla büyümüş olduğunu görmek: İştahınız açılarak çok yemek yiyeceğinize ve sonunda midenizi bozacağınıza, - Ağız etlerinizin döküldüğünü görmek: Bir belaya. bir musibete duçar olacağınıza, - Ağzınızın ağrıdığını görmek: Gaflete düşerek tamiri kabil olmayan büyük bir hata işleyeceğinize, - Rüyada agızdan kan gelmesi: Evlatlannızdan hakaret ve nankörlük göreceğinize, -

Rüyada ağız kokusu; Ağzınızın fena kokular neşrettiğini görmek:

Hakkınızda dedikodu yapılacağına ve fena sözler sarf edileceğine,

Ağzınızın güzel kokular çıkardığını görmek:

Güzel ve faydalı sözler söyleyerek muhitinizde sevgi yaratacağınıza, 

Rüyada öpüşmek; Rüyada ağızdan öpmek, öpüşmek:

Güzel bir kadını (erkeği) ağzından öptüğünüzü görmek: Başınızdan bir nikah geçeceğine, Yaşlı bir kadını (erkeği) ağzından öptüğünüzü görmek: Nişanınızın bozulacağına delil sayılır.

AĞIZ KOKUSU - Rüyada ağzının kokması

Rüyada ağzınızın koktuğunu görmek: Kendinizi övmek huyundan artık vazgeçmeniz gerektiğine,

Ağzı kokan birini görmek

Yakınlarınızın veya amirlerinizin fena ve kaba sözlerine muhatab olacağınıza işaret sayılır.

AĞLAMAK - Rüyada ağlamak | Rüyada sessizce ağlamak:

Üzüntü ve kederden kurtulup feraha ve sevince kavuşacağınıza,

Rüyada sesli ağlamak:

Bir belaya duçar olacağınıza işarettir.

Rüyada gözlerinden yaş gelmesi:

Arzu ve emellerinizin husul bulmayacağına ve tuttuğunuz işlerden olumlu sonuçlar alamayacağınıza, yahut mes'ut geçen günlerinizin artık sonu geldiğine,

Rüyada gözlerden, gözlerinden kan gelmesi:

Yaptığınız fena hareketlerden ve kırdığınız kalblerden dolayı pişmanlık duyacağınıza işaret sayılır.

Rüyada bulunduğunuz şehir halkının hep beraber sesle ağladıklarını ve Allah'a yalvardıklarını görmek:

Eğer mevsim kurak geçiyorsa bol ve bereketli yağmurlar yağacağına delildir.

Rüyada ölünün arkasından ağlamak:

Keder ve üzüntüleriniz son haddini bulacak demektir.

AĞIZLIK - Rüyada sigara ağızlığı görmek:

Bugünlerde sinir bozucu olaylarla karşılaşmanız ihtimali bulunduğundan bir müddet için muhitinizden uzaklaşmanız gerektiğine delildir. 

AĞRI - Rüyada ağrı çekmek

Rüyada herhangi bir yerinizin ağrıdığını görmek

İşlediğiniz günahlardan dolayı pişmanlık duyarak tövbe ve istiğfar edeceğinize yorumu yapılmıştır.

Rüyada diş ağrısı çekmek:

Yakınlarınızın ve dostlarınızın hakkınızda fena niyetler beslediklerine yorumlanır.

Rüyada  boyun ağrısı çekmek |boyun tutulması görmek

Fena bir harekette bulunarak yakınlarınızın düşmanlığını kazana­cağınıza veya bir emanete hıyanetle bulunacağınıza tabir edilir.

Rüyada omuz ağrısı çekmek;

Hovardaca hareketlerinizle ailenizi üzeceğinize tabir edilmiştir.

Rüyada karın ağrısı çekmek

Paralarınızı kötü yollarda sarfederek malı sıkıntılara uğrayacağınıza tabirleri yapılmıştır.

Rüyada göbek ağrısı çekmek:

Karınıza (kocanıza) karşı fena bir harekette bu­lunarak aranızda ayrılmağa kadar gidebilecek bir tartışmaya tutuşacağınıza tabir olunur.

Rüyada kalp ağrısı çekmek, görmek:

Dini inançlarınız sarsılarak imandan çıkacağınıza yorumlanır.

Rüyada ciğer ağrısı çekmek:

İhtiyar ve düşkün bir kimse iseniz, ölümünüzün yaklaştığına işaret eder.

Rüyada dalak ağrısı çekmek,çektiğini görmek:

Haram mal veya para elde edeceğinize yorumu yapılmıştır.

Rüyada bel ağrısı çekmek, çektiğini görmek:

Gücünüz tükenerek birdenbire kocayıp ihtiyarlayacağınıza rüya tabiri olunur.

Rüyada ayak ağrısı görmek:

Malınızın çoğalacağına işaret sayılır. 

Ağrı çekmenin bu şekilde rüya tabirleri ve yorumları yapılmıştır.

AĞUSTOS - Rüyada Ağustos ayını görmek:

Hacca gitmek niyet ve arzunuzu bir gün gerçekleştireceğinize delildir.

AĞUSTOS BÖCEĞİ - Rüyada Ağustos böceği görmek:

Hastanız varsa ağırlaşacağına veya uzaktan fena bir haber alacağınıza, veyahut bahtiyar ve mes'ut geçen günlerinizin sonu geldiğine işaret sayılır. (Böyle bir rüya musikişinaslar için hayırlı bir rüya telakki edilir.)

AHÇI - Rüyada ahçı görmek

Faydalı ve karlı işlerle uğra­şacağınıza - Seyyar bir ahçı; yani Rüyada köfteci vesaire görmek: Bir mahalden diğer bir mahalle göç edeceğinize, - Kazan başında yemek pişiren bir ahçı görmek: Evlenmek isteyenler için kısmete, murada, hasta ve düşkünler için kötüye yorumlanır, - Evinizde ahçı kul­lanmadığınız halde rüyada bir ahçı tuttuğunuzu görmek: Eğer bekarsanız pek yakında evleneceğinize; evli iseniz, evinize yeni bır hizmetçi alacağınıza işarettir.  

AHIR - Rüyada ahır görmek

Rüyada içi hayvan dolu bir ahır görmek:

Bolluk, bereket ve zenginlik olarak yorumlanır.

Rüyada boş ahır görmek:

Kıtlığı ve fakirliği işaretler. 

AHİRET - Rüyada ahiret görmek

Rüyada Ahirette olduğunu görmek:

Arzu ve emellerinizin tahakkuku uğrunda hayatınız müddetince sarfede­ceğiniz gayretler nisbetinde umduğunuzu ve beklediğinizi elde edemeyeceğinize ve tam bir saadete kavuşamayacağınıza yorumlanır.

AHİZE - Rüyada telefon ahizesi görmek

Tez ve sevinçli bir habere delildir. 

AHLAT - Rüyada ahlat görmek:

Yaşantınızda mühim değişiklikler yapabilecek çokça bir mirasa konacağınıza işarettir. (Bazı yorumculara göre ahlat mevsiminde görülürse hayra, değilse hastalığa delil sayılmaktadır.) 

AHŞAP - Rüyada tahta ev görmek:

Şayet ev yeni ise, hayırlı bir evlenme yaparak iyi bir eşle hayatınızı birleştireceğinize, - Rüyada eski ahşap bir ev görmek, bir hastalığa tutulacağımza veya hasta yatıyorsanız hastalığınızın ağırlaşacağına işarettir. 

AHTAPOT - Rüyada ahtapot görmek:

İşleriniz karışarak, nişanlanmak ve yahut evlenmek hususundaki teşebbüs­lerinizden olumsuz neticeler alacağımza delil sayılır. 

AİLE - Rüyada aileni görmek:

Rüyada aile efradınızı neşeli bir halde görmek: İyi bir haber alacağınıza ve işlerinizde başarılar sağlayacağınıza. - Aileni kederli bir halde görmek: Derin keder ve acılarla karşılaşacağınıza yorumlanır.

Ailede birinin ölümünü görmek:

Ailenizle aranızı açmaya çalışanların bu teşebbüslerinde hiçbir zaman muvaffak olama­yacaklarına tabiri olunur.

Aileden birinin gurbete çıktığını görmek

Evinize sevdiğiniz misafirler geleceğine tabir olunur.

Rüyada oğlunuzun askere çağrıldığını görmek:

Çocuklarınızdan yana yüzünüzün gülmeyeceğine tabir olunur.

Ailede karınızın sizi terkettiğini görmek:

Aile saadetinizin hiçbir zaman bozulmayacağına işarettir. 

AJAN - Rüyada ajan görmek;

Rüyada ecnebi bir devlet hesabına çalışan bir ajan görmek:

Aile saadetinizi ve işlerinizi kıskananların varlığını işaretler. (Aynı zamanda evinize girip çıkan bir kimseden bir kötülük göre­ceğinize de delildir.)

AJANDA - Rüyada ajanda görmek

Rüyada ajanda defterine bir şey kaydettiğinizi görmek: 

Artık hafıızamıza pek güvenmemeniz gerektiğine ve işlerinize sıkıca sarılmazsanız bundan büyük zararlar göreceğinize işarettir. 

AJANS - Rüyada ajans görmek; 

Rüyada bir ajans haberi dinlediğinizi görmek:

Politik bahislere meraklı olduğunuza, bu alışkanlığınızın bir gün size fayda sağlayacağına delil sayılır. 

AKADEMİ - Rüyada bir akademiye üye seçildiğinizi görmek: 

Şeref ve itibarımzın artacağına işarettir. 

AKAR - Rüyada akar sahibi olduğunuzu görmek:

Memuriyet veya iş hayatımzda hafif bir gerilerneye işarettir. (Bazı rüya tabircileri rüyada akar sahibi olmayı, aile arasında para yüzünden bir geçimsizlik çıkacağına yorumlamışlardır.) 

AKASYA - Rüyada akasya ağacı görmek:

Yüksek sosyeteye mensup kimselerle dostluk ilişkileri kuracağınıza delildir. 

AKBABA - Rüyada Akbaba görmek

Akbaba kuşu görmek:

Bir çok düşmanla karşı karşıya gelerek onlarla mücadele etmek zorunda kalacağınıza, eğer itidalinizi muhafaza ederseniz, sonunda hepsini teker teker yenmeğe muvaffak olacağınıza rüya tabirleri ve yorumları yapılmıştır.

Rüyada akbaba yakalamak: 

Bir hastalığa tutulmanız ihtimali bulunduğuna rüya tabiri yapılmıştır.

Bir çok Ak­babanın, bulunduğunuz şehre hücumunu görmek:

Şehrinize bir musibetin, bir felaketin musallat olacağına işaret sayılır. 

AKCİĞER - Rüyada akciğer görmek

Rüyada akciğer ağrısı çektiğınizi görmek:

Karınızla (kocanızia) aranızda geçimsizlik çıkacağına tabir olunur.

Akciğer­lerinizden kan geldiğini görmek:

Ailenizi ihmal etmenize sebep olacak bir olayla karşılaşacağınıza rüya tabiri yapılmıştır.

Akciğerlerinizi kustuğunuzu görmek:

Bir yakınınızın ölüm haberini alacağınıza yorum eidlir.

Rüyada akciğer ameliyatı olmak:

Uzun müddet doktor müdahalesine ihtiyaç hissetmeyeceğinize

Rüyada Akciğer kanseri olduğunu görmek:

Başınızdan tehlikeli bir kaza geçeceğine, yahut kolay kolay iyileşemeyeceğiniz bir hastalığa tutulacağınıza işarettir. 

AKÇE - Rüyada eski devirlerde para olarak kullanılan akçe görmek:

Bir dostunuz tarafından size söylenilen bir sırrı ölünceye kadar saklamak mecburiyetinde bulunduğunuza veya şayet karınız hamile ise kolay bir doğum yapacağına delildir.

AKILLI -  Rüyada akıllı birini görmek:

İyiliğinizi ve yumuşak başlılığınızı istismar edenlerin artık sizi kandırama­yacaklarına, - Akıllıca bir harekette bulunduğunuzu görmek: Ha­yatınızın mesut ve bahtiyar bir safhaya gireceğine ve dostlarınız üzerinde otorite kurarak sözü dinlenir bir kimse olacağınıza işaret sayılır. 

AKINCI - Rüyada eski devirlere ait bir akıncı asker görmek:

Her hususta gittikçe cesur ve atılgan bir kimse olarak iş hayatınızda başarılarınızın artacağına ve rakiplerinizi geçeceğinize yorumlanır. 

AKINTI - Rüyada akıtmak

Rüyada tenasül aletinden akıntı geldiğini görmek:

Bir iç hastalığına tutulmanız ihtimali bulunduğuna işarettir.

AKİDE ŞEKERİ - Rüyada akide şekeri yemek, yediğini görmek

Kederlerinizin dağılacağına ve şayet hasta iseniz, kısa zamanda şifaya kavuşacağınıza, - Eğer çifçi iseniz, ektiğiniz mahsulün bololacağına ve tarlalarınıza bereketli yağmurlar yağacağına delildir. 

AKİK - Rüyada akik taşı görmek:

Fakir iseniz sıkıntılı günleriniz son bularak feraha çıkacağınıza rüya tabiri olunur.

Rüyada akik yüzük görmek:

Kendinizi din işlerine vererek manen huzura kavuşacağınıza işarettir. 

AKARDİYON AKARDİON - AKORDEON -

Rüyada akardiyon çalmak, Akordiyon görmek:

Can sıkıntısına uğrayarak çok üzüntülü günler geçireceğinize delildir. 

AKORD ETMEK - Rüyada herhangi bir çalgıyı akord etmek, ettiğinizi görmek:

Keder ve üzüntülerinizin son haddini bulacağına ve işlerinizin -ters gideceğine işaret sayılır. 

AKRABA - Rüyada bir akraba görmek:

Şayet sizi seven birisi ise, ondan bir iyilik göreceğinize, sevmediğiniz bir kimse ise, aleyhinizde dedikodu yapmaya hazırlandığına,

Rüyada bir akrabayı ölmüş görmek:

Bir taraftan çok mühim bir haber alacağımza işarettir. 

AKREP - Rüyada akrep görmek:

Tehlikeli bir düşmanınızin sizi yere sermek için harekete geçmek üzere olduğuna yorumlanır.

Rüyada Akrep sokması ne demek?

Çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybedeceğinize veya acı bir haber alacağınıza yorumlanır.

Rüyada pişmiş akrep yemek:

Size düşmanlık eden birisinden bir miras yiyeceğinize tabir olunur.

Rüyada çiğ akrep yediğinizi görmek:

Haram mal elde edeceğinize işarettir.

Rüyada Akrep yutmak:

Bir düş­manınızın sırlarını öğrenmeğe muvaffak olacağınıza rüya tabir olunur.

Rüyada üzerinde akrep dolaştığını görmek:

Bir düşmanınızın geçiminizi dar­laştırıcı bir hareketine maruz kalacağınıza yorumlanır.

Rüyada Akrep öldürmek:

Düşmanlarınıza galebe çalacağınıza delil sayılır. 

AKROBASİ - Rüyada akrobasi yapmak

Rüyada akrobasi hareketleri yaptığınızı görmek: 

Sıhhatiniz ve işleriniz düzgün giderek neşenizin artacağına delalettir.

AKROBAT GÖRMEK - Rüyada akrobat görmek

Rüyada heyecanlı numaralar yapan bir akrobat görmek:

Maceralı bir hayata başlayacağımza işarettir. 

AKROPOL - Rüyada Yunanistan'da bulunan Akropol  harabelerini görmek:

Tarihe meraklı bir kimse olduğunuza ve ecnebi diyarlara seyahat etmek arzunuzu bir gün gerçekleştireceğinize delildir.

AKSAKLIK - Rüyada ayağı aksamak

Rüyada sağ ayağınızın aksadığını görmek:

Oğlunuzun bir hastalığa tutulması ihtimali bulunduğuna, - Sol ayağınızın aksadığım görmek: Kızınıza, sizin de beğeneceğiniz bir talip çıkacağına, - Yolda aksayarak yürüyen bir erkek görmek: Sözünüzün eri bir kimse olduğunuza, - Aksayarak yürüyen bir kadın görmek: Dileklerinizin hiçbir zaman arzunuza göre gerçekleş­meyeceğine işarettir. 

AKSIRIK - Rüyada aksırmak,hapşırmak görmek:

Talihinizin ve bahtınızın açılacağına ve gönül ferahlığına kavuşacağınıza işarettir. 

AKSİSEDA - Rüyada ses yankısı

Rüyada sesinizin akis (yankı) yaparak tekrar size geldiğini görmek:

Kendinize her bakımdan uyabilen ya yeni dostlar bularak yahut nişanlanarak pek mesut anlar yaşayacağınıza ve bu suretle bütün benliğinizi kaplamış olan sıkıntılardan artık kurtu­lacağınıza delildir. 

AKŞAM - Rüyada akşam görmek

Rüyada güzel bir yaz akşamında olduğunuzu görmek:

Aşk hayatınızı gölgeleyecek bir olayla karşılaşacağınıza,

Rüyada güneşin batışını izlemek:

Büyük bir zatın vefatına yorumlanır.

AKŞAM YEMEGİ YEMEK -Rüyada akşam yemeği yemek

Rüyada yalnızca akşam yemeği yediğinizi görmek:

Yalnız kendinizi düşünen ve etrafınızla ilgilenmek lüzumunu hiçbir zaman duyamayan çok bencil bir kimse olduğunuzu işaretler. - Bir lokantada sevdiğiniz kimselerle akşam yemeği yediğinizi görmek: Bir taraftan küçük bir hediye alacağınıza veya hoş bir sürprizle karşılaşacağınıza delil sayılır.

AKTAR - Rüyada bir aktar dükkanı görmek:

Eğer hastanız varsa kısa zamanda iyileşip ayağa kalkacağına işarettir. 

AKTÖR - Rüyada aktör görmek:

Neşeli ve mes'ut geçen günlerinizin alacağınız bir haberle gölgeleneceğine veya şimdiye kadar kar getiren işlerden artık zarar edeceğinize, yahut çocuklarınızın şımarıklığı ve uygunsuz hareketleri yüzünden huzur ve sükünunuzun bozulacağına,

Rüyada aktör olmak, olduğunu görmek:

Evinizde eski mesut ve tatlı havayı bulamayacağınıza ve kendinizi çok yalnız hissederek can sıkıntısına tutulacağınıza delildir.

AKTRİS - (Aktör) gibi tabir olunur.

AKUSTİK - Rüyada akustik tertibatı mükemmel olan bir salon görmek:

Ruhunuzu ve benliğinizi saran keder ve üzüntüleri dağıtmak için kendinizi eğlenceye vermeniz ve onun bunun kalbini kırmamaya dikkat etmeniz gerektiğine işarettir. 

AKÜ GÖRMEK - AKÜMÜLATÖR - Rüyada akü görmek:

Aşk haya­tınızın devamlı surette üzüntülerle dolu olarak geçeceğine ve ken­dinize göre kafa dengi bir eş bulamıyarak en sonunda rasgele birisiyle ev lenmek mecburiyetinde kalacağınıza delil sayılır.

AKVARYUM - Rüyada akvaryum görmek:

Vakitlerinizi olmayacak işler peşinde koşarak boşuna harcadığınıza ve istikbaliniz için hiçbir tedbir almadığınızdan ihtiyarlığınızda kimsesiz ve desteksiz kalacağınıza işarettir. 

ALA - ALACA - Rüyada alacalı yani karışık renkli bir elbise veya eşya görmek:

Gönülden ve kalpden hiç kimseye bağlana­madığınızdan ne kendinizi ve ne de başkalarını hiçbir zaman mutlu edemeyeceğinize yorumlanır. 

ALABALIK - Rüyada alabalık görmek:

Sarışın bir kadınla (erkekle) münasebet kurarak güzel aşk günleri yaşayacağınıza,

Rüyada alabalık yemek:

Yeni aşkınızı içinize gömmeniz ve unutmanız gerektiğine delildir.

ALACA KARANLIK - Rüyada alacakaranlık

Rüyada guruptan evvelki alaca karanlığı görmek:

Gönlünüzü, fevkalade güzel bir genç kıza kaptırdığınıza veya kaptıracağınıza işaret sayılır. Fakat bu aşkınız size saadetten ziyade keder ve üzüntü getirecek ve uzun müddet kalbinizi ve ruhunuzu derin ıstıraplar saracak demektir. - Akşamın alacakaranlığında kırda bulunup etrafı seyrettiğinizi görmek: Hayatınızın tersine döneceğine ve bir çok güçlüklerle mücadele etmek zorunda kalacağınıza ve fakat sonunda yine eski hayatınıza avdet edeceğinize yorumlanır.

ALACAKLI - Rüyada alacaklı görmek

Rüyada birisine bir alacaklı senedi verdiğinizi görmek: Ya emin bir yerde külliyetli miktarda paranız bulunduğuna veya mevcut paranızla elmas ve altınlarınızı emniyetlii bir yere yatırmanız gerektiğine işaret sayılır. 

ALAİMİSEMA - GÖK KUŞAĞI - Rüyada gökkuşağı, gökkuşağını görmek

Rüyada alaimisema (gök kuşağı) görmek:

Her teşebbüs ettiğiniz işde başarı sağlayacağınıza ve emellerinizin tahakkuk edeceğine yorumlanır.

Rüyada gök kuşağı renklerini görmek »

Gökkuşağı sarısını çok olarak görmek:

Bir hastalığa tutulmanız ihtimali bulunduğuna,

Gök kuşağı yeşil rengini çok olarak görmek

Ucuzluğa, bolluğa ve berekete yorumlanır.

Gök kuşağı Kırmızısını çok olarak görmek

Muharebeye ve kan dökülmesine, - Gökten yere doğru amut (dik) ve tamamen kıımızı olan bir alaimisema (gök kuşağı) görmek: Devletimizin ve milletimizin şeref ve itibarının daha da yükseleceğine ve aile saadetinizin artacağına işarettir.

ALAKA - Rüyada güzel bir kızdan (delikanlıdan) yakın bir alaka göımek:

Evlenme işinizin arzunuza göreve kısa zamanda bir neticeye varacağına ve evlilik hayatınızın çok mutlu geçeceğine işarettir. 

ALAN - Rüyada alan görmek

Rüyada herhangi bir alan göımek:

Endişeli ve korkulu günleri gerilerde bırakarak feraha çıkacağınıza ve iş hayatınızda da memnuniyet verici gelişmeler kaydedeceğinize işarettir.

ALARM - Rüyada alarm çalmak

Rüyada alarm sesi duyulması;

Rüyada alarm işareti verildiğini görmek:

Halinizin ve istikbalinizin emniyet içinde bulunduğuna ve evlilik hayatınızın da mes 'ut ve bahtiyar geçeceğine delil sayılır. 

ALAY - Rüyada tören alayı görmek:

Mevki sahibi bir kimseden bir iyilik görerek çok sevineceğinize,

Tören alayının içinde bulunmak:

İş hayatınızda büyük bir zarara uğrayaca­ğınıza,

Rüyada cenaze alayı görmek:

Bir felaket haberi alacağınıza işaret sayılır. 

ALBAY - Rüyada albay görmek:

Gerek memuriyet, gerekse iş hayatınızda kolay kolay ileri adımlar atamayacağınıza ve bugünkü durumunuzu uzun müddet muhafaza edeceğinize delildir. 

ALBÜM - Rüyada albüm görmek:

Geçmişteki günlerin tadını ve zevkini asla bulamayacağınıza ve şimdiki durumunuzu aramanız ihtimali bile bulunduğuna işarettir.

ALBÜMİN HASTALIĞI - Rüyada albümin hastalığına tutulmuş olduğunuzu görmek:

Sıhhatinize daha çok önem vermeniz gerektiğine işaret sayılır. 

ALÇI - Rüyada alçı görmek:

İşlerinizin iyi bir istikamette ilerleyip genişleyeceğine ve çocuklarınızdan yana da yüzünüzün güleceğine delildir. 

ALET - Rüyada herhangi bir alet görmek:

Faydalı ve karlı işlere girişeceğinize yorumlanır.

ALEV - Rüyada ateş alevli görmek:

Tuttuğunuz her iş ve teşebbüsün olumsuz netice vereceğine ve fakat sonunda feraha çıkacağınıza,

Rüyada ateş alevinde yandığını görmek:

Yakınlarınızın ve dostlarınızın sizi terkedeceğine işarettir. 

ALEVİLİK - Rüyada alevilik mezhebine girmek ve görmek

Emsaliniz arasında itibarlı bir mevki elde edeceğinize ve düşman­larınızı da susturacağınıza delildir. 

ALFABE - Rüyada alfabe görmek

Rüyada alfabeye çalıştığınızı görmek:

Artık çocukça davranışları terkederek yaşınızın adamı olmaya gayret etmeniz gerektiğine işarettir. 

ALIK - AKILSIZ BİRİSİ- Rüyada alık (AKILSIZ)bir kimse görmek:

Dalgınlığınız yüzünden çok şeyler kaybetmekte olduğunuza ve ayağınıza kadar gelen kıs­metleri hep kaçırmakta bulunduğunuza delil sayılır.

ALIN - Rüyada alın görmek:

Rüyada alnınızı parlak ve güzel bir halde görmek: Zekanızın işlek olduğuna ve ibadete olan meylinizin artacağına, - Alnınızda yara ve bere görmek: Endişeye ve kedere uğrayacağınıza, - Alnınızın şiştiğini görmek: Geçim durumunuzun düzeleceğine ve mevki ve itibarınızın artacağına, - Alnınızda kıl çıktığını görmek: Borca gireceğinize, - Alnınızın üstünde tek bir çizgi görmek: Hayırlı bir evlat sahibi olacağınıza, - Rüyada alnınızın üstünde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazılı olduğunu görmek: Rızkınızın artacağına ve evlatlanrıızdan çok hayır göreceğinize delildir.

ALIŞVERİŞ - Rüyada alışveriş yapmak

Rüyada alışveriş yaptığını görmek, ne demek?:

Paranızı tasarrufa riayet ederek sarfetmeniz hususunda bir ihtardır.

ALİL - RÜYADA SAKAT BİRİNİ GÖRMEK

Rüyada alil (sakat) birini görmek:

Rüyada alil yani bir tarafı sakat bir kimse görmek: Çok üzücü bir olayla karşılaşacağınıza, yahut tekrar dönmernek üzere gurbete düşeceğinize, veya büyük bir günah işleyerek sonra pişmanlık duyacağınıza delil sayılır. 

ALİM GÖRMEK- Rüyada alim görmek

Rüyada bir alimle karşılaştığınızı görmek:

Şeref ve itibarınızın artacağına ve işlerinizde başarıdan başarıya koşacağınıza,

Rüyada alim olmak, olduğunu görmek:

İşlerinizin ters gideceğine işarettir.

ALKIŞRüyada alkış görmek

Rüyada alkış sesi işitmek:

Dalkavukluk ve riya yoluna sapacağınıza,

Rüyada alkışlamak »

Bir artisti veya müzisyeni alkışladığınızı görmek:

Kederli ve çok acı günlerin arifesinde bulunduğunuza delildir.

ALKOL - Rüyada alkol görmek:

Bir dostunuzia aranızın açılacağına, yahut elinize haram mal veya para geçeceğine işarettir. 

ALKOLİK - Rüyada alkolik görmek

Alkolik bir kimse ile karşılaştığınızı veya rüyada alkolik olmak veya almak:

Gönlünüzü derecesiz bir hüzün ve kederin kaplayacağına veya elinizdeki imkanları kötüye kullandığınızdan yakın bir gelecekte maddi ve manevi sarsıntılar geçireceğinize delildir.

ALLIK - Rüyada allık sürmek ve görmek:

Gittikçe kötü ruhlu bir kimse olmaya başladığınıza işarettir.

ALMANCA - Rüyada Almanca çalışmak veya Rüyada almanca konuşmak görmek:

Lisan bilmiyorsanız: İstikbalde yüksek mevkilere geçmeniz ihtimali bulunduğuna işarettir. - Almanyalı bir kimse ile karşılaştığınızı veya Almanya'ya gittiğinizi görmek: Sağlam yapılı birisiyle evlenip, hem hastalık, hem de yoksulluk nedir bilmeyerek mes'ut bir hayat süreceğinize delil sayılır. 

ALO - Rüyada telefonda alo sesi işitmek:

İyi bir haber alacağınıza veya bir dostunuzun sizi ziyarete geleceğine işarettir. 

ALTIN - Rüyada altın bilezik görmek:

Bir mirasa konacağınıza rüya tabirleri ve yorumları yapılmıştır.

Külçe halinde altın görmek: Elinizden mal ve para çıkacağına, veya külçenin büyüklüğü, küçüklüğü nisbetinde üzüntü ve kedere duçar olacağınıza, yahut amirlerinizin tekdirine maruz kalacağınıza, - Birisi tarafından elinize bir miktar altın para tutuştu­rulduğunu görmek: Mevki ve itibarınızın artacağına, - Rüyada bir dostunuza külçe halinde altın verdiğinizi görmek: Büyükçe bir felaketin kapınızı çalacağına, - Rüyada altın ev görmek; Oturduğunuz evin altından yapılmış olduğunu görmek: Evinizde yangın çıkması ihtimali bulunduğuna - Altın saydığınızı görmek: Hafif bir hastalığa tutulacağınıza işaret sayılır.

ALTMIŞALTI OYNAMAK - Rüyada altmışaltı oynadığınızı görmek:

Gittikçe kötü alışkanlıkların tiryakisi olmaya başlayacağınıza delildir. 

ALTIPARMAK - Rüyada altıparmak, altıparmaklı bir kimse görmek: 

Hayatınızın biraz karışacağına ve çok buhranlı anlar yaşayacağınıza işarettir. 

ALÜMİNYUM - Rüyada alüminyum görmek

Rüyada bu madenden yapılmış kaplar görmek:

Büyüklerinizin sözlerini hafiften aldığınızdan, bu yüzden bir türlü ilerleyemediğinize ve kendinize bir mevki yapamadığınıza yorumlanır.

ALYANS - Rüyada alyans satın almak, görmek:

Bekarlar için böyle bir rüya, şimdilik evlenemeyeceklerine, evliler için, eşleriyle aralarının açılacağına işaret sayılır.

AMA - (K) harfinde köre bakılması.(Rüyada kör görmek)

AMBALAJ - Rüyada ambalaj görmek

Rüyada herhangi bir eşyayı ambalajlandığını görmek:

Uzun bir seyahate çıkmanız ihtimali bulunduğuna veya evinize uzaktan bir misafir geleceğine delildir.

AMBAR - Rüyada ambar görmek

Rüyada bir erzak ambarı görmek:

İhtiyatsız ve basiretsiz hareketlerinizle ailenizi sıkıntı içinde yaşattığınıza ve hayatınız müddetince ideal bir aile reisi olamayacağına işaret sayılır.

AMBER - Rüyada amber görmek:

Büyükleriniz vasıtasıyla bir mala, bir servete kavuşacağınıza, - Rüyada amber kokladığınızı görmek: Dostlarınızın hakkınızda iyi hisler beslediklerine ve sizinle buluşmak ve konuşmak için can attıklarına, - Amberle tütsü yaptığınızı görmek: Dini inançlarınızın sarsılacağına, veya paranızı kötü yollarda sarfedip tüketeceğinize ve neticede onun bunun hizmetkarı olaca­ğınıza işarettir.

AMCA - Rüyada amca görmek

Büyüklerinizin sözlerini ve tavsiyelerini dinlediğiniz takdirde hayatta doğru yolu bulacağınıza delildir. 

AMCAZADE - AMCAOĞLURüyada amcaoğlu görmek

Rüyada amcazade görmek:

Aileniz tarafından muhabbetle sevilmekte olduğunuza ve sizin de buna layık bulun­duğunuza işarettir.

AMELE - Rüyada amele olmak

Rüyada amelelik yaptığınızı görmek: 

Hayatınızda önemli bir değişiklik olacağına ve uzun zaman kendinize gele­meyeceğinize yorumlanır.

AMELİYAT - Rüyada ameliyat olmak

Rüyada herhangi bir yerinizden ameliyat olduğunuzu görmek:

Bir büyüğünüzden fayda ve menfaat görece­ğinize,

Rüyada başkasının ameliyat olduğunu görmek:

İşlerinizin güçlüklere maruz kalacağına işarettir.

Rüyada ameliyathane görmek:

Uzun zaman doktor müdahalesine ihtiyaç hissetmeyeceğinize delil sayılır. 

AMERİKA - Rüyada amerikaya gitme,  bir Amerikalı ile karşılaştığınızı görmek:

Fakirlerle arkadaş olmaktan vazgeçmeniz ve evlenmek hususunda da seçeceğiniz eşde güzellikten ziyade asalete ve servete önem vermeniz gerektiğine işaret sayılır.

AMİN - Rüyada duaya amin demek

Rüyada okunan bir duaya amin dediğini görmek: 

Bütün kederlerinizi atarak feraha çıkacağınıza ve isteklerinize de teker teker kavuşacağınıza işarettir. 

AMİR - Rüyada amirini görmek veya karşılaştığınızı görmek:

İş hayatınızda mühim ilerlemeler kaydedeceğinize ve kısmetlerinizin açılacağına, - Amir vaziyetinde bir çok kimseye emir verdiğinizi görmek: Olmasını istediğiniz bir çok dileğinizin, uzun sürecek hayatınız boyunca ancak bir kısmını gerçekleştirebileceğinize delildir.

AMİRAL - Rüyada bir amiral görmek:

Dost zannettiğiniz kimselerin kıskançlıklarına ve entrikalarına maruz bulunduğunuza, - Amiral olduğunuzu görmek: Aleyhinizde çalışan düşmanlarınızın size bir şey yapamayacaklarına delildir.

AMONYAK - Rüyada amonyak görmek:

Başınızdan bir kaza, geçmesi ihtimali bulunduğuna işarettir. 

AMPUL - Rüyada elektrik ampulü görmek:

Neşeli günlerin arifesinde bulunduğunuza,  İlaç ampulü görmek: Hafif bir kedere işaret sayılır. 

ANAHTAR - Rüyada herhangi bir anahtar görmek

Rüyada anahtarla kapı açmak ne demek?

Bilgilerinizi arttırarak ilim yolunda büyük mesafeler katedeceğinize işarettir.

Rüyada bir çok anahtar bir arada görmek:

Rıskınızın ve servetinizin her gün biraz daha artacağına ve düşmanlarınıza galebe çalacağınıza, yahut bir kaybınızı bulmağa muvaffak olacağınıza veya başınızdan bir nikah geçmesi ihtimali bulunduğuna,

Rüyada anahtarla kapı açmak:

İşlerinizden olumlu neticeler alacağınıza ve kısmetlerinizin açılacağına,

Rüyada Kabe'nin anahtarı veya cennetin anahtarlarına malik olduğunuzu görmek:

Dualarınızın Allah nezdinde kabule mazhar olacağına ve cümle muratlarınızın husul bulacağına ve eğer evlenmek istiyorsanız herkesin gıpta edeceği mes'ut bir evlenme yapacağınıza, 

Rüyada hapisane kapısı açtığını görmek:

Size her zaman yardımlarını esirgemeyen dostlarınızın sıkıntı içinde bulunduklarına ve bu defa onların sizden yardım beklediklerine,

Rüyada kırık bir anahtar görmek:

Mal ve para kaybına,

Rüyada anahtar kaybetmek:

İşlerinizde bir gerileme kaydedeceğinize,

Rüyada bir kimseye evin anahtarını vermek:

Bugünlerde kimseye borç para vermemeniz ve emanet bir şey bırakmamanız gerektiğine,

Rüyada bir genç kızın eline bir anahtar verdiğini görmek:

Yakın bir zamanda evlenip mesut olacağınıza işarettir.

ANALİZ - Rüyada analiz yani kimyevi bir tahlil yaptığınızı görmek:

Temas ettiğiniz kimseler arasından size dost veya düşman olanları ayıramadığınızdan hiç kimse ile candan bir dostluk kurmağa muvaffak olamadığınıza işarettir. (Bazı muabbirlere göre rüyada tahlil yapmak: Herhangi bir yiyecekten zehirlenmeniz ihtimali bulundu­ğuna delil sayılır.) 

ANANAS - Rüyada ananas meyvesi yemek, görmek

Hafif bir mide rahatsızlığına tutulacağınıza işarettir. 

ANARŞİ - Rüyada bir mahalde anarşi çıktığını görmek: 

Kalabalık bir aileye gelin veya damat olacağınıza ve hayatınızın daima kavgalı ve gürültülü geçeceği ne delildir. 

ANASON - Rüyada çiçek açmış bir anason fidanı görmek:

Size sevinç ve saadet verecek bir mektup veya bir haber alacağınıza işarettir. 

ANATOMİ - Rüyada anatomi dersi aldğını görmek:

Bir kaza neticesinde vücut organlarınızdan birini kaybetmeniz ihtimali bulunduğuna delil sayılır. 

ANAYASA - Rüyada anayasa hükümlerini çiğnemek görmek:

Bir haksızlığa maruz kalarak maddi ve manevi zararlara uğrayacağınıza işarettir.

ANAYURT - Rüyada anayurdunuzdan uzaklaştığını görmek: 

Şayet gurbette iseniz, sizde sıla hastalığımn başladığına işaret sayılır ki, memleketinize bir ziyaret yapmamz zamammn artık geldiğine delildir. 

AND İÇMEK - Rüyada and içmek, görmek:

Yakınlarınızın vefasızlığına uğrayarak çok acı çekeceğinize işarettir. 

ANTLAŞMA - ANLAŞMA - Rüyada biriyle anlaşma imzalamak, antlaşma yapmak görmek:

Başarılı ve karlı işlere girişeceğinize,

Rüyada devletimizle başka bir devlet arasında bir antlaşma imzalaması görmek:

Devletimizin politik sahada büyük bir zafer kazanacağına delildir. 

ANESTEZİ - Rüyada ameliyat masasında anestezi olmak, görmek:

Düşmanlarınızın sizi yere vurmak üzere bir gaflet anınızı beklemekte olduklarına veya aileniz efradından birinin bir nankörlüğüne maruz kalacağınıza işarettir. 

ANGARYA - (ücretsiz zorla yapılan iş )Rüyada birisi tarafından angaryaya ko­yulduğunuzu görmek:

Tembel bir eşle evlenerek hayatınızın zindan olacağına veya iş hayatınızda güçlüklere maruz kalacağımza yorumlanır.

ANGLOSAKSON - Rüyada bu ırka mensup birisiyle karşılaştığınızı görmek:

Bir ihanete, bir nankörlüğe maruz kalacağınıza ve giriştiğiniz her işden büyük zararlar göreceğinize delildir.

ANIRMAK - Rüyada eşek anırması görmek, işitmek:

Çoktan beri gönlünüzü sarmış olan acı ve ıstırapların daha da artacağına işarettir. 

ANIT - Rüyada tarihi şahsiyetlerin anıtlarını görmek:

Gayet parlak iş teklifleriyle karşılaşacağımza ve başarıdan başarıya koşacağımza delil sayılır. 

ANKA - Rüyada Anka kuşu görmek:

Büyük saadetlereve başarılı işlere işarettir.

ANJİN - Rüyada anjin hastalığına yakalandığınızı görmek: 

Borca girerek belinizi bir türlü doğrultamayacağınıza veya bir dostunuza verdiğiniz sözden döneceğinize yorumlanır. 

ANKET - Rüyada anket yapmak

Rüyada bir ankete iştirak ettiğinizi görmek: Anket yapmak, görmek

Tek başına yaşamaktan artık vazgeçerek topluluklara katılmanız gerektiğine ve bu suretle meziyetlerinizi herkese kabul ettirmenin zamanı geldiğine delildir. 

ANLAŞMA - Rüyada herhangi bir kimse ile bir mesele etrafında anlaşmaya vardığınızı görmek:

Mal ve para kaybına uğrayacağınıza işarettir. 

ANLAŞMAZLIK - Rüyada kocanızla (karınızla) arasında anlaşmazlık çıktığını görmek:

Yaptığınız iyilikleri başa kakmak huyundan vazgeçmeniz hususunda bir ihtar telakki edilir.

ANLATMAK - Rüyada bir hikaye veya masal anlatmak görmek:

Vakitlerinizi onun bunun dedikodusunu yapıp boş yere israf etmekte ve kendinize kar getirecek işlerden her gün biraz daha uzaklaşmakta olduğunuza işarettir.

ANNE - Rüyada anne görmek

Rüyada ana görmek:

Eğer yaşlı ve düşkün bir kimse iseniz, vefatınızın yaklaştığına, fakir iseniz, elinizin genişleyeceğine, zenginseniz, mali durumunuzun biraz sarsılacağına,

Rüyada Annenizin, Annenin ölmesi;

Rüyada anne ölümü görmek:

Büyük bir sevince nail olacağınıza rüya yorumu yapılmıştır.

Rüyada Annenizi size küsmüş görmek:

İşlerinizde başarısızlığa uğrayacağınıza tabir olunur.

Rüyada anne dövmek:

Ağır bir hastalığa tutulacağınıza tabir edilir.

Annenizi güler yüzlü ve neşeli bir halde görmek:

Çok sevinçli ve mes'ut bir haber alacağınıza,

Rüyada Annenizi ağlarken görmek:

Rüyada Annenin ağlaması:

Sonsuz bir keder ve ıstıraba delildir. Rüyada anne görmenin bu şekilde rüya tabirleri ve yorumları yapılmıştır.

ANONİM ŞİRKET - Rüyada anonim bir şirkete girmek: 

Hayatta kimsenin desteğine ve yardımına ihtiyaç hissetmeden yaşayacağınıza veya herkesin yardımına koşan iyi ve hayırsever bir kimse olacağınıza işarettir. 

ANSİKLOPEDİ - Rüyada bir ansiklopedi karıştırdığınızı görmek:

Bilgili ve ölçülü hareketlerinizle dostlarınız ve yakınlarınız nezdinde çok olumlu izlenimler bırakmakta olduğunuza yorumlanır.

ANTEN - Rüyada anten görmek

Rüyada radyo veya televizyon anteni görmek: 

Evinize bir hırsız girmesi ihtimali bulunduğuna veya kıymetli bir şeyinizi kaybedeceğinize işarettir. 

ANTİKA - Rüyada antika görmek

Rüyada eski devirlere ait antika bir eşya görmek: 

Ecnebi diyarlara bir seyahat yapacağınıza delildir. 

ANTİPATİK - Rüyada antipatik bir kimse görmek: 

Dostlarınızı daha zeki ve sevimli kimselerden seçmeniz gerektiğine, 

Antipatik bir jest ve harekette bulunduğunuzu görmek:

Sizi sever görünen bir yakınınızın çirkin bir tecavüzüne maruz kalarak pek üzüleceğinize işaret sayılır. 

ANTRE - APARTMAN GİRİŞİ - Rüyada bir tanıdığınızia apartmanınızın antresinde karşılaştığınızı görmek:

Elinize kısa zamanda bitirip tüketeceğiniz bir para geçeceği ne delildir. 

ANTRENÖR - Rüyada herhangi bir antrenör görmek: 

İlerlemek arzusunda iseniz, bugünkünden en az iki misli çalışmanız gerektiğine, - Bir kulÜpte antrenörlük yaptığınızı görmek: Hayatta işlediğiniz hataların cezasını er geç çekeceğinize işarettir. 

ANTREPO - Rüyada depo görmek

Rüyada içine ticari eşya konan bir antrepo (depo) görmek:

İstikbalde kötü durumlara düşmek istemiyorsanız şimdiden para biriktirmeye başlamanız ve tasarrufkar yaşamaya alışmanız gerektiğine delil sayılır. 

APANDİSİT - Rüyada apandisit ameliyatı olmak

Rüyada apandisit ameliyatı olduğunu gör­mek:

Umduğunuzdan daha mesut bir evlenme yapacağınıza ve fakat bir evlat acısı çekerek bu yüzden mutluluğunuzun gölgeleneceğine işarettir. 

APARTMAN - Rüyada güzel döşenmiş bir apartman dairesi görmek:

Zenginliğe ve refaha delildir.

Rüyada bir apartman dairesinde yalnız başına oturduğunuzu görmek:

Tehlikeden uzak huzur içinde bir hayat süreceğinize,

Rüyada bir apartman sahibi olduğunuzu görmek:

Eğer eviniz yoksa, hayatınız boyunca bir eve sahip olamayacağınıza, varsa, bir gün evinizi veya apartmanınızı elden çıkarmak zorunda kalacağınıza işarettir. 

APAŞ - Rüyada bir apaş yani külhanbeyi görmek:

İş hayatınızda beklenmedik bir aksilikle karşılaşarak büyük zararlara uğrayacağınıza ve mes'ut geçen aşk hayatınızın da yine umulmadık bir olay yüzünden gölgeleneceğine işarettir. 

APERATİF - (İŞTAH AÇICI) Rüyada aperatif aldığınızı görmek:

Bugünlerde iştahınızın yerinde olacağına yorumlanır. 

APOLET - Rüyada omuzlarınıza apolet takmak, taktığınızı görmek: 

Gösterişe ve alayişe düşkün bir kimse olduğunuza ve bu yüzden zaman zaman gülünç vaziyetlere düştüğünüze işaret sayılır. 

APSE - Rüyada bir yerinizde yara apse yapması görmek:

Ailenizle veya iş arkadaşlarınızia bazı hususlarda anlaşmazlıklara düşeceğinize delildir. 

APSENT - Rüyada apsent içmek, apsent içtiğini görmek:

Hayatta hiçbir zaman yüzünüzün gülmeyeceğine işarettir. 

APTAL - AHMAK - Rüyada aptal ve ahmak birini görmek: 

Düşmanlarınızın iyi kalbiiliğinizden ve safiyetinizden faydalanarak sizi devamlı olarak istismar edeceklerine,

Rüyada aptalla tanışmak

Bir aptalla tanıştığınızı görmek:

İş hayatınızda yanlış bir adım atarak büyük zararlara uğrayacağınıza delil sayılır. 

ABDEST ALMAK - Rüyada Abdest almak

Rüyada temiz su ile abdest aldığınızı görmek:

Kederli iseniz sevince kavuşacağınıza, borçlu iseniz, borcunuzu ödemeye muvaffak olacağınıza, hasta iseniz, şifa bulacağınıza, günahkar iseniz, tövbe ve istiğfar ederek günahla­rınızdan halas olacağınıza, şayet bir meseleden dolayı korku ve endişe içinde iseniz, bundan da kurtularak huzura kavuşacağınıza delil sayılır.

Abdesti tamam edemezseniz, arzu ve emelleriniz uzunca bir zaman gerçekleşmeyecek demektir.

Rüyada sıcak suyla abdest almak, aldığınızı görmek:

Üzüntüye ve kedere yorumu yapılır.

Rüyada Abdest almak isterken su bulamamak, bulamadığınızı görmek:

Arkasından koştuğunuz bir işi olumlu bir sonuca bağlayamayacağınıza,

Rüyada süt ve bal gibi şeylerle abdest almak, aldığınızı görmek:

Derecesiz bir sevince ve hayırlı bir habere delildir. 

ABDEST BOZMAK - Rüyada Abdest bozmak

Rüyada normal şekilde küçük veya büyük abdest yapmak, yaptığınızı görmek:

Üzüntüden kurtularak gönül ferahlığına kavuşacağınıza,

Rüyada büyük abdest bozmak

Büyük abdestini çok güçlükle yaptığını görmek:

Malınızın zekatını artık vermeniz zamanının geldiğine, şayet bir müddet daha geciktirirseniz, içinizi saran acıların gittikçe artacağına,

Rüyada ishal yapmak

İshal halinde büyük abdest yaptığınızı görmek: 

Bir seyahate çıkmak tasavvurunda iseniz, bu yolculuktan şimdilik vazgeçmeniz gerektiğine,

Rüyada büyük abdestini yaptıktan sonra toprakla örtmek, örttüğünüzü görmek:

Elinizden mal ve para çıkacağına delil sayılır. 

ABDESTHANE - Rüyada abdesthane görmek:

Bir vesile ile içinizdeki sıkıntıları atacağımza ve borçlarınızı da ödeyerek hafifleyeceğinize işarettir. 

AT ARABASI - Rüyada at arabası görmek

Rüyada at arabasıyla seyahat etmek, ettiğini  görmek: 

Ömrünüzün sonuna kadar bir otomobile sahip olamayacağırııza, 

ARABA - Rüyada araba görmek

Rüyada yük arabası görmek:

Evlenme veya nişanlanma işinizin daha bir müddet gecikeceğine,

Rüyada araba altında kalmak

Rüyada araba altında ezilmek, Araba altında yaralanmak, yaralandığını görmek: 

Miras yoluyla büyük bir servete konacağınıza işaret sayılır. 

ARABA USTASI - Rüyada bir araba imalathanesi veya araba ustası görmek:

İşlerinizin iyi bir istikamet alacağına, arzu ve emellerinizin tahakkuk edeceğine işarettir.

ARABA VAPURU - Rüyada araba vapuru görmek:

Güzel ve eğlenceli bir gezinti yapacağınıza delildir. 

ARABİSTAN SUUDİ - Rüyada Arabistan'a gitmek

Rüyada Arabistan'a gittiğini görmek, Arabistan'a seyahat yaptığınızı görmek:

Her işinizi kolaylıkla halledeceğirıize ve hayatta hiçbir zaman yorucu ve güç işlerle karşılaşmayacağınıza yorumlanır. 

ARALIK - Rüyada Aralık ayını görmek

Rüyada Aralık ayında işe başlamak: 

O yılınızın bereket ve bolluk içinde geçeceğine işarettir. 

ARAFAT - Rüyada arafata çıkmak

Rüyada Arafatta vakfeye durmak, durduğunu görmek: 

Ası ve günahkar bir kimse iseniz, tövbe ve istiğfarınızın Allah tarafından kabul olunacağırıa veya gurbete düşmüş bir akrabanız varsa onunla tekrar buluşmak fırsatını elde edeceğinize işaret sayılır. 

ARAMAK - Rüyada bir şey aramak, görmek:

Şayet aradığınız şeyi bulursanız, geçmişte işlediğiniz bir hatadan dolayı kay­bettiğiniz olanaklara yeniden kavuşacağınıza işarettir.

Aradığınız şeyi bulamazsanız, içinizi kemiren üzüntüleri daha bir müddet üzerinizden atamayacağınıza delil sayılır.

ARAP - Rüyada Arap görmek:

İyi bir haber alarak pek sevineceğinize,

Rüyada Arap olmak, olduğunuzu görmek:

İşleriniz ters giderek maddi zararlara uğrayacağınıza işarettir. 

ARAROT - Rüyada ararot görmek ( Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un. )

Eğer hasta iseniz, kısa zamanda afiyete kavuşacağınıza; sıhhatli iseniz, neşeli ve güzel günler geçireceğinize işarettir. 

ARAŞTIRMA YAPMAK - Rüyada ilmi araştırmada bulunan bir alim görmek:

Hayatta muvaffak olmanın sırlarını öğrenerek arzu ve emellerinizi gerçekleştireceğinize delildir.

ARDIÇ - Rüyada ardıç ağacı görmek:

Sağlam bünyeniz ve mükemmel karakteriniz sayesinde hayatta daima ileri adımlar atacağınıza ve kendinizi herkese sevdireceğinize delildir, 

ARDIÇ KUŞU - Rüyada ardıç kuşu görmek:

Çok müsrif ve obur bir muhit içine düşerek onları doyurmak hususunda çok yorulup çok çalışmaruz icap edeceği ne işarettir.

ARDİYE - Rüyada içine ticari mal konan bir ardiye görmek: 

Para biriktirmek hevesinizin artacağına, yahut erzak ve eşya istifçiliğine başlayacağınıza yorumlanır.

ARGO - (K) harfinde külhanbeyi'ne bakınız. 

ARI - Rüyada Arı görmek

Rüyada çiçeklerden bal toplayan arılar görmek:

Mevki ve rütbenizin yükseleceğine, veya kazançlı işlere girişeceğinize işarettir.

Rüyada arı sokması

Arılar tarafından sokulduğunuzu görmek: Arkadaşlannızın kıskançlıklarına maruz kalarak çok üzüleceğinize;

Bir kadının burnunun arılar tarafından sokulması:

Bir taraftan pek büyük bir iyilik göreceğine ve kısmetlerinin açılacağına işaret sayılır. 

ARI KOVANI - Rüyada arı kovanı görmek:

Rüyada içinde bol miktarda bal bulunan bir arı kovanı görmek: Bir hastalığa tutulmanız ihtimali bulunduğuna yorumları 

Kendinize ait bir arı kovanı görmek:

Çok doğurgan bir kadınla (veya çok çocuk isteyen bir erkekle) evleneceğinize delildir. 

ARI KUŞU - Rüyada arı kuşu görmek:

Hiçbir kimseye açamayarak içinize gömmeye mecbur kalacağınız bir kedere uğ­rayacaksınız demektir. (Doğu rüya tabircileri rüyada arı kuşu görmeyi, 

fevkalade güzel ve zengin bir eşle hayatınızı birleştireceğinize yorumlamışlardır. )

ARİFE - Rüyada arife gününü görmek:

Rüyada arife gününde olduğunuzu görmek: Şayet kaybolmuş bir yakınınız varsa onu bularak fevkalade sevince ve mutluluğa nail olacağınıza veya birisiyle ihtilaflı bir işiniz varsa onu isteğinize göre halledeceğinize delildir. 

ARİTMETİK - Rüyada aritmetik yapmak:

Rüyada aritmetiğe ait problemler çözdüğünüzü görmek: Dileklerinize ve muratlarınıza nail olarak hayatınızdan hiçbir şikayetiniz kalmayacağına,

Herhangi bir problemi çözememek: Kısmetlerinizin bir süre kapanacağına delildir.

ARİYET - Rüyada ariyet alıp vermek, görmek:

Rüyada bir kimseden ariyet (Ödünç bişey) bir şey aldığınızı görmek: Eğer alınan şey kıymetli ise, uzun sürmeyecek bir sevince delalet eder. - Şayet değersiz bir şeyse aksine tabir olunur ki, büyük 

bir üzüntüyü işaretler.

ARJANTİN - Rüyada Arjantine gitmek:

Rüyada Arjantin'e gittiğinizi veya Arjantin'li bir kimse ile tanıştığınızı görmek: Gayet neşeli arkadaşlar edinerek eğlenceli günler geçireceğinize işarettir. 

ARKA - Rüyada arka görmek:

Rüyada arka ağrısı çektiğinizi görmek: Gittikçe fakirleşeceğinize veya bir arkadaşınızın ölüm haberini alacağınıza delildir. 

ARKADAN GİTMEK - Rüyada arkadan gitmek:

Rüyada birisinin arkasından gittiğinizi görmek: Bir dostunuzun sizi, sevinçli bir haber vermek üzere aramakta olduğuna yorumlanır. 

ARKADAŞ - Rüyada arkadaş görmek:

Rüyada bir arkadaşını görmek:

Talihinizin açılacağına ve ömrünüzün uzun olacağına,

Rüyada bir arkadaşla gezmek:

Bugünlerde girişeceğiniz işlerden çok kar sağlayacağınıza,

Rüyada arkadaşla kavga etmek, ettiğini görmek:

Dostlarınıza bir sırrınızı açarak, neticede bundan çok zarar göreceğinize,

Rüyada arkadaşın düğününü görmek:

Pek yakında nişanlanıp evleneceğinize işarettir.

ARKEOLOJİ - Rüyada arkeolojik kazı yapmak:

Rüyada arkeoloji ilmiyle uğraştığınızı görmek: Kendini beğenmiş mağrur kimselerin arasına düşmüş olduğunuza ve bu yüzden gittikçe şahsiyetinizi kaybederek bambaşka bir insan olmaya başladığınıza delil sayılır. 

ARMA - Rüyada arma görmek:

Rüyada bir haneden veya asil bir aile arması görmek: Şu sıralarda size bir kibirlilik, bir kendini beğenmişlik arız olacağına işarettir. 

ARMAĞAN - Rüyada armağan vermek:

Rüyada birisine bir armağan verdiğinizi görmek: Bugünlerde çok sihirli olacağınızdan kendinizi kimseye beğendiremeyeceğinize delildir. 

ARMATÖR - Rüyada bir armatör görmek:

Bir deniz seyahatine çıkacağınıza veya bir denizci ile evleneceğinize işarettir. 

ARMONİK - Rüyada armonik çalmak:

Rüyada armonik çaldığınızı görmek: Uzaktaki bir dostunuzdan veya akrabanızdan sevinçli bir haber alacağınıza yorumlanır. 

ARMUT - Rüyada armut görmek:

Rüyada mevsiminde kemale ermiş, büyük armut görmek: Mala ve zenginliğe kavuşacağınıza, Rüyada mevsimsiz armut görmek: Bir hastalığa tutulacağınıza veya elinize haram mal geçeceği ne delildir. 

ARMUT AĞACI - Rüyada armut ağacı görmek:

Rüyada olgun meyveleri bulunan bir armut ağacı görmek: Etrafınızı aptal ve zararlı kimselerin sarmış olduğuna işarettir. (Bazı rüya tabircileri rüyada armut ağacı görmeyi, hamile kadınların erkek çocuk doğuracaklanna, bekarların nişanlanıp evleneceklerine; bazı yorumcular da hastanın vefatına yorumlamış­lardır.)

ARNAVUT - Rüyada Arnavutluğa gitmek:

Rüyada bir Arnavutla karşılaştığınızı veya Arnavutluğa gittiğinizi görmek: Çok dürüst, fakat müstebit bir erkekle (kadınla) hayatınızı birleştireceğinize ve evlilik hayatınızın gürültülü ve kavgalı geçeceğine işarettir.

AROZÖZ - Rüyada arozöz görmek:

Kederlerinizi unutarak kendinizi çok mutlu hissedeceğinize, - Arozözle sokakların sulandığını görmek: Aşk hayatınızda en güzel günleri yaşayacağınıza işaret sayılır.

ARPA - Rüyada arpa görmek:

Hayatınızı kolaylıkla kazanacağınıza ve ileride büyük bir servete kavuşacağınıza,

Rüyada arpa satın almak görmek:

Hayırlı bir evlada nail olacağınıza yorumlanır.

Rüyada Arpa biçmek, biçtiğini görmek:

Sizi hac farizesini ifaya muktedir kılacak mal ve mülke kavuşacağınıza tabir olunur.

Rüyada tarlaya arpa ekmek, ektiğini görmek:

Karlı işlere girişeceğinize ve servetinizin artacağına delildir.

ARPACIK - Rüyada gözünde arpacık çıkmak, çıktığını görmek

Rüyada gözünüzde arpacık çıkmış olduğunu görmek: Gayet zor hayat şartlarıyla karşılaşacağınıza işaret sayılır.

ARPA SUYU - Rüyada arpa suyu içmek, içtiğinizi görmek

Helal mal ve paraya kavuşarak kudret ve kuvvetinizin her gün biraz daha artacağına delil sayılır.

ARSA - Rüyada arsa görmek

Rüyada bir arsa satın almak, aldığınızı görmek:

Ömrünüzün uzun olacağına veya miras yoluyla elinize mal ve para geçeceğine tabir edilir.

Rüyada arsa satmak, sattığınızı görmek:

Elinizden para çıkacağına ve gönlünüzün derin keder ve ıstıraplarla dolacağına işarettir.

ARSENİK - Rüyada arsenikli yiyecekler yemek

Rüyada arsenikli bir yiyecek yiyerek zehirlendiğinizi görmek: Sağlıklı ve uzun bir ömür süreceğinize ve bir düşmanınızdan intikamınızı fazlasıyla almaya muvaffak olacağımza delildir.

ARŞ-I ALA - Rüyada arşa yükselmek, çıkmak

Rüyada göğün en yüksek katını görmek;

Rüyada, mukaddes kitaplarda ve hadisi şeriflerde vasıf ve tarif edildiği üzere Arş-ı Ala'yı görmek: İtikadı tam bir kimse olduğunuza, - Arşı türlü renklerle süslü bir halde görmek: Mevki sahibi bir zatla tanışarak ondan bir lütuf ve bir iyilik göreceğinize veya faziletli insanlarla dostluk kurarak manen yükseleceğinize delildir. (Bazen rüyada arş-ı alayı görmek: Hayırlı bir evlenmeye işarettir.)

ARŞIN - Rüyada bez veya kumaş arşınladığınızı görmek:

Güçlükle biriktirdiğiniz küçük servetinizi aşk uğrunda harcayıp tüketeceğinize, - Sokak arşınladığınızı görmek: Hiçbir işde dikiş tutturamıyarak avare ve başı boş bir hayat süreceğinize delalet eder.

ARTİST - Rüyada bir artist görmek:

Can sıkıntısına ve hayal kırıklığına uğrayacağınıza

Rüyada artist olmak, olduğunuzu görmek:

İş hayatınızda başarısızlıkların birbirini kovalayacağına ve eski kazançları artık bulamayacağınıza işarettir.

ARYA - Rüyada bir opera aryası söylediğinizi görmek:

Bugünlerde ruhunuzu derin keder ve ıstırap bulutlarının saracağına ve
bu halden uzun müddet kurtulamayacağınıza delildir.

ARZUHAL - Rüyada bir arzuhal yazmak, yazdığırıızı görmek:

Hükümetteki bir işinizi olumlu bir şekilde neticelerıdireceğinize veya aşksız normal bir evlenme yapacağınıza yorumlanır.

ASA - Rüyada asa görmek (Değnek, baston)

Ya bir büyük zattan yardım ve destek görerek ilerleyeceğinize veyahut dostlarınız üzerinde büyük otorite kurarak mevkiinizi daha da sağlamlaştıracağımza işarettir.

ASABİYET - Rüyada asabi ve sinirli kimseler görmek:

Rüyada asabi ve sinirli kimseler görmek: Bir çok üzücü olayla karşılaşarak bu yüzden çok yorulacağınıza,  Asabiyet haline tutulduğunuzu görmek, rüyada sinirli olmak: Uzun bir müddet istirahat etmek ihtiyacında bulunduğunuza delildir.

ASALET - Rüyada size bir asalet unvanı verildiğini görmek:

Herkese karşı kibar ve zarif görünmek için kendinizi zorlayarak yapmacık hareketlerde bulunmaktan artık vazgeçip herkese tabii halinizle görünmeniz ve aşkta başarı sağlamanız için de çekingenliği bırakarak daha atılgan ve cesur olmanız gerektiğine işarettir.

ASANSÖR - Rüyada asansör görmek:

Hayatınız müddetince layık olduğunuz mevkii bulamayacağınıza ve yaşamak için çok mücadele etmek zorunda kalacağımza delildir. (Bazı muabbirlere göre rüyada asansör görmek: Büyük bir yükün altından kalkarak dertle­
rinizi unutacağınıza işaret sayılmaktadır.)

ASAP - Rüyada asabı bozulmak:

Rüyada asabının bozulduğunu görmek: Sebepsiz bir kıskançlığa uğrayarak aile saadetinizin sarsılacağına veya sevgilinizle ayrılmağa kadar gidebilecek bir münakaşaya tutuşacağınıza işarettir.

ASAYİŞ - Rüyada aşayişin bozulması:

Rüyada bulunduğunuz şehirde asayişin bozulduğunu görmek: O yıl içinde şehrinizde ve dolaylarında kıtlık olmayacağına ve aile hayatınızın da mes'ut ve bahtiyar durumunu muhafaza edeceğine delildir.

ASETON - Rüyada aseton görmek:

Giydiklerinizi kendinize yakıştırmanın sırlarını artık öğrendiğinize ve şık bir kişi olmak arzunuzu gerçekleştireceğinize delildir. (Böyle bir rüya bazen kederli anları ve acı haberleri de işaretleyebilir.)

ASFALT - Rüyada asfalt yol görmek:

Rüyada asfalt bir yolda yürümek, yürüdüğünüzü görmek:

Sizi köstekleyen engelleri aşarak, iş veya memuriyet hayatınızda başarılı adımlar atacağınıza ve devamlı surette kavgalı ve gürültülü geçen aile hayatınızda da artık huzur ve sükünu kurmağa muvaffak olacağınıza delildir.

ASİ - Rüyada asi olmak:

Rüyada asilik yapmak » Rüyada anaya babaya veya amirlerinize karşı asilik yaptığınızı veya size asilik yapıldığını görmek: Hayatta işlediğiniz hataların er geç cezasını çekeceğinize ve dini vazifelerinizi ihmalde devam ettiğiniz takdirde ahiretinizin de kötü olacağına işarettir.

ASİL - Rüyada asil bir kimse görmek:

Kötü bir durumda olan dostlarınızın veya akrabanızın yardımına koşmanız gerektiğine, zira bir gün sizin de onların desteğine muhtaç olmanız ihtimali bulunduğuna delildir.

ASİLZADE - Rüyada bir asilzade görmek:

Düşmanlarınıza üstün gelerek işlerinizin düzeleceğine ve kısa zamanda nişanlanıp evleneceğinize yorumlanır.

ASİSTAN - Rüyada bir asistan görmek:

Her meselenizi kendiniz halletmek mevkiinde kalacağınızdan ne evlenme işinizi, ne de geçim durumunuzu bir türlü yoluna koyamayacağınıza ve dolayısıyla hakiki saadeti hiçbir zaman tadamayacağınıza delil sayılır. (Böyle bir rüya asistanlar için emin ve müreffeh bir istikbali haber verir.)

ASKER - Rüyada asker, askerlik görmek:

Rüyada askere davet edildiğinizi görmek: Mesle­ğınizde kolaylıkla ilerleyip isim ve şöhret yapacağınıza, Sivil
olduğunuz halde büyük bir askeri rütbeye nail olduğunuzu görmek: Bütün dileklerinizin husul bulacağına, - Büyük bir asker topluluğunu bir arada görmek: Düşmanlarınızın size hiçbir zaman kötülük yapa­mayacaklarına ve teker teker düşmanlıklarından vazgeçeceklerine, - Büyük bir kumandanın emri altında harbettiğinizi görmek: Hayatınızın en güzel günlerini yaşamakta olduğunuza, - Tek bir askerin harp meydanında dolaştığını görmek: Çok sevdiğiniz bir dostunuzdan veya akrabanızdan ayrılacağınıza, - Asker elbisesiyle bir at üzerinde cirit oynadığınızı görmek: Eğer evinizde ihtiyar ve hasta bir kimse varsa onun vefatına, genç ise hastalığının daha da artacağına ve fakat bir müddet sonra iyileşeceğine delildir.

ASKER KAÇAĞI - Rüyada asker kaçağı görmek, olmak:

Rüyada asker kaçağı olduğunuzu görmek: Hayatınızın arzunuza aykırı bir yön alacağına ve bir çok tehlike ile karşılaşacağınıza işaret sayılır.

ASKI - Rüyada askı görmek:

Rüyada elbise askısı görmek:

Hayatta daima uyanık bulunmanız ve işlerinizi bizzat idare ederek ona buna güvenmemeniz gerektiğine; evlilik hayatınızda da karımzı (kocanızı) dizinizin dibinden ayırmadığınız takdirde kendinizi mutlu hissedebileceğinize delildir.

ASLAN - Rüyada aslan görmek:

Rüyada aslan görmek

Yüksek mevkiye sahip bir şahsın sizi kötülemek ve yere vurmak istediğine yorumları yapılmıştır.

Aslan eti yemek, yediğinizi görmek:

Zenginliğe ve refaha kavuşacağınıza yorumları yapılır.

Rüyada aslan öldürmek; öldürdüğünüzü görmek:

Her sahada başarıdan başarıya koşacağınıza tabir olunur.

Rüyada aslan yavrusu görmek:

İyi kalbli ve iyi ahlaklı dostlar edine­ceğinize tabirleri yapılmıştır.

Rüyada aslan kükremesi işitmek:

Bir aslanın uzaktan kükremesini işitmek: Kara bir haber alacağınıza veya üzüntülü bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyada aslanın sizi kovaladığını ve fakat bir şey yapamadığını görmek:

Düşmanlarınıza galebe çalacağınıza tabiri olunur.

Rüyada aslanın eve girmesi:

Bir aslanın evinizin içine girdiğini görmek: Aile efradınızdan birinin hastalanacağına, eğer has­tanız varsa hastalığının şiddetleneceğine delildir.

Aslanların bulunduğunuz şehre sürüler halinde hücumunu görmek:

Şehrinize dolu ve sel gibi oldukça, önemli bir felaketin musallat olacağına yorumlanır.

Rüyada aslan postuna girmek, girdiğinizi görmek:

Gittikçe etrafınıza zulmedici ve yakınlarınızı kırıcı bir kimse olmaya başla­dığınıza delalet eder.

ASLANAĞZI - Rüyada aslanağzı çiçeği görmek:

Tatlı aşk günle­rinizin artık sonu geldiğine veya evlenme teklif edeceğiniz kimseden yüz gönneyeceğinize işarettir.

ASMA - Rüyada üzerinde üzüm bulunan bir asma görmek: 

Hayatınızın huzur ve sükün içinde geçeceğine ve işlerinizin normal bir şekilde genişleyeceğine, - Bir asmadan üzüm topladığınızı görmek: İdeal edindiğiniz bir kızla (delikanlı ile) evleneceğinize veya miras yoluyla mala ve paraya kavuşacağınıza, - Asmayı yapraksız görmek: İşlerinizin bozulacağına ve evinizde darlık ve geçimsizlik havasının hüküm süreceğine, - Bir asma çardağı altında oturduğunuzu görmek: Çok güzel ve o nisbette zeki bir kadınla (erkekle) ilişki kuracağınıza, - Başınızda asma fidanı bittiğini görmek: Bir yerinizde çıban çıkacağına delildir. 

ASMA KABAGI - Rüyada asma kabağı görmek:

Bir taraftan iyi bir haber veya bir hediye alacağınıza işarettir. (Bazı yorumculara göre rüyada asma kabağı görmek: Kendisine bir sırrınızı söylemek gafletini gösterdiğiniz bir dostunuz bu sırrınızı açığa vurarak sizi müşkül durumlara düşürecek demektir.) 

ASMA KİLİT - Rüyada asma kilit görmek:

Yakınlarınızdan saklamakta olduğunuz önemli bir sırrı kimseye söylemeyerek bunu eskisi gibi gizli tutmakta devam etmeniz hususunda bir ihtardır. 

ASILMAK - Rüyada asılmış adamlar görmek:

Sevince ve mutluluğa, - Birisini asılırken görmek: Büyük kedere ve üzüntüye, - Bir tanıdığınızı asılmış olarak görmek: Rahata ve huzura kavu­şacağınıza, - İdam cezasına çarptırılmış olduğunuzu görmek: Uzun bir ömür süreceğinize işarettir. 

ASTEGMEN - Rüyada asteğmen görmek:

Evlenme işinizin daha bir müddet gecikeceğine ve iş hayatında sarfettiğiniz gayretlerin neticesini de çok ileride alacağınıza delil sayılır. 

ASTRAGAN KÜRK - Rüyada astragan bir mantoya sahip olduğunuzu görmek:

Gardrobunuzun daha uzun bir müddet boş kalacaiiına ve hiçbir zaman ihtiyacınız olan elbiselere kavuşamayacağınıza işarettir. (Bazı yorumculara göre rüyada astragan görmek: Doğu ülkelerine bir seyahat yapacağınıza delil sayılmaktadır.) 

ASTRONOM / GÖKBİLİMCİ - Rüyada astronom görmek:

Yıldızınız er geç parlayarak bol ve güzel kısmetlerin size kucak açacağına ve her ne muradınız varsa hepsinin bir gün husul bulacağına işaret sayılır. 

ASTRONOT - Rüyada astronot görmek:

İş hayatınızda cesur hamleler yaparak kısa zamanda zengin olacağınıza delildir. 

AŞI - Rüyada aşı olmak, yaptırmak

Rüyada aşı olmak, Aşı vurulduğunu görmek; Mutlu olmanın sırlarını artık öğrenmeye başlayacağınıza yorumlanır. 

AŞIK - Rüyada aşık görmek:

Talihinizin ve bahtınızın açılacağına delildir. 

AŞK MEKTUBU - Rüyada aşk mektubu yazmak

Sizi her an biraz daha saracak büyük bir aşka tutulacağınıza işarettir. - Erkeğin kadına aşk mektubu gönderdiğinizi görmek: Se­vinçleriniz ve acılarınız dostlarınız tarafından paylaşılıyor demektir. 

AŞIK - Rüyada aşık olduğunugörmek:

Rüyada aşık olmak, büyük memnuniyet ve sevince işaret olduğu gibi sizin hep kendini düşünen egoist bir kimse olmaya başladığınıza da delil sayılır. 

AŞIRMAK - Rüyada herhangi bir yerden bir şey aşırdığınızı görmek:

Elinizden bir miktar para ve mal çıkacağına işarettir. 

AŞİFTE - Rüyada aşifte bir kadın görmek:

Rüyada aşifte kadın görmek; Çok mutlu geçen evlilik hayatınızın bir fitnelikle gölgeleneceğine veya araya girecek bir üçüncü şahıs tarafından saadetinizin çalınacağına delildir. 

AŞİRET - Rüyada aşiret görmek

Rüyada bir aşiret reisi veya bir aşiret mensubu görmek: Halen aşiret halinde yaşayan diyarlara bir seyehat yapa­cağınıza yorumlamr. 

AŞURE - Rüyada aşure görmek

Rüyada Muharrem'in onuncu günü olan aşure gü­nünde bulunduğunuzu görmek:Bir bela veya musibetle karşılaşa­cağınıza tabir olunur.

Rüyada Aşure pişirmek, pişirdiğinizi görmek:

Ailenizle aranızda bir anlaşmazlık çıkacağına ve bunun sizi çok üzeceğine rüya tabirleri ve yorumları yapılmıştır.

Rüyada aşure yemek, Aşure yediğini görmek:

Bir hastalığa tutulacağınıza delil sayılır. 

AT - Rüyada at görmek

Rüyada genç ve iyi cins bir at görmek:

Kuvvet ve iktidarınızın artacağına, rızkınızın çoğalacağına 

Rüyada ihtiyar koyu kırmızı veya kül rengi bir at görmek:

İşlerinizin sekteye uğrayacağına

Rüyada beyaz veya gri renkli bir at görmek:

Yeni ve kazançlı işlerin peşinden koşacağınıza yorumları yapılmıştır.

Rüyada ata binmek:

Eğer ata binmesini bilen bir kimse iseniz, şerefli mertebelere nail olacağınıza veya bir seyahate çıkacağınıza rüya tabirleri yapılmıştır.

Rüyada taya binmek:

Eğer bekarsanız, kısa zamanda iyi ve zengin bir evlenme yapacağınıza veya bir ev sahibi olacağınıza rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada boz renkli bir ata binmek, bindiğini görmek:

Düşmanlarınıza galip geleceğinize yorumlanır.

Rüyada dişi attan inmek:

Karınızla (kocanızla) aranızda ayrılmaya kadar varabilecek bir ihtilaf baş göstereceğine, bununla beraber dişi attan inip hemen bir başkasına binerseniz, bu takdirde yeni bir aşk hayatına başlayacağımza.

Rüyada dişi ve koyu kırmızı renkte bir ata binmek, bindiğinizi görmek:

Zengin ve şöhret sahibi bir kadınla (erkekle) ilişki kuracağınıza rüya tabirleri olunur.

Rüyada gemsiz bir ata bindiğınizi görmek:

Arzunuza aykırı olarak birisinin buyruğu altına girerek onun emirlerini yapmak zorunda kalacağınıza rüya yorumları ve tabirleri yapılmıştır.

Rüyada bedeni sarı, kuyruğu ve yelesi kırmızı bir ata binmek, bindiğınizi görmek:

O yıl içinde bir harp çıkacağına veya hayatınızın karışacağına rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada pazardan at satın almak, aldığını görmek:

Eğer memursanız süratle terfi ederek büyük mevkilere ulaşacağınıza

Rüyada atın ölmüş olduğunu görmek (Kendi atınızın):

Rüyada atını kaybetmek; ölmüş olduğunu görmek: Ailenizden bir erkeğin vefatına rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada siyah ata binmek

Siyah bir ata bindiğinizi görmek; Şeref ve itibarınızın artacağına, mevki ve rütbenizin yükseleceğine tabir edilir.

Rüyada yelesi ve kuyruğu sarı bir ata binmek, bindiğinizi görmek:

Bir hastalığa tutulacağınıza yorumlanır.

Rüyada Atınızın kuy­ruğunun kesilmiş olduğunu görmek:

Ailede en son sizin vefat edeceğinize rüya yorumu yapılmıştır.

Rüyada kır ata binmek, bindiğini görmek:

Rüyada kır ata binmek, Şayet bekarsanız, kısmetleriniz açılarak hemen evleneceğinize rüya yorumu yapılmıştır.

Rüyada sizi atın ısırdığını görmek:

Emsaliniz arasında şeref ve itibarınızın artacağına işarettir.

Rüyada at öldürmek

Bir at öldürdüğürıüzü görmek: Mala ve paraya kavuşacağınıza yorumlanır.

Rüyada at eti yemek, yediğini görmek:

Rüyada at eti yediğinizi görmek: Herkes tarafından saygı gösterilen bir kimse olacağınıza tabir olunur.

Tanınmış bir zatın terkisine bindiğinizi görmek:

Bir tanıdığınızın yardımıyla memuriyet veya iş hayatınızda büyük ilerlemeler kaydedeceğinize Rüya tabiri olunur.

Rüyada bir çok atlının bulunduğumuz şehir dahilinde at koşturduklarını görmek:

O yıl içinde şehrinizde sel felaketi vukua geleceğine delalettir.

Rüyada uslu bir ata binmek, bindiğinizi görmek:

Hiç beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşacağınıza delalettir.

Rüyada huysuz ve azgın bir ata binmek, bindiğinizi görmek:

Hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurarak ondan çok zarar göreceğinize rüya yorumu yapılmıştır.

Rüyada eğersiz ata binmek

Rüyada eğersiz ata bindiğinizi görmek: Giriştiğiniz işlerden olumlu neticeler ala­mayacağınıza rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada ölmüş at görmek:

Can, mal, para, kadın veya erkek dört türlü kayba uğramanız ihtimali bulunduğuna işarettir.

Arabaya koşulu bir at görmek:

Yakında tehlikeli bir maceraya atılacağınıza işarettir.

Rüyada attan düşmek:

Rüyada attan düştüğünü görmek:Para kaybına uğrayacağınıza veya sağlığınızın bozulacağına rüya tabiri yapılmıştır.

Rüyada at satmak:

Rüyada at sattığınızı görmek: Birisi ile kavga edeceğinize veya aile hayatınızda geçimsizlik baş göstereceğine işa­rettir. 

AT TERSİ - Rüyada at tersi görmek: (Atın poposunu görmek)

Bir taraftan elinize bir miktar mal veya para geçeceğine delil sayılır.

ATA BİNEN KADIN - Rüyada ata binen kadın görmek:

Rüyada ata binen bir kadın görmek: Sizin için her türlü fedakarlığa katlanacak bir kadın (erkek) tarafından sevileceğinize delildir. 

AT OYNATMAK - Rüyada at yarışı oynamak, görmek:

Rüyada atla oynanan oyunlara iştirak ettiğinizi görmek: Çok büyük bir sevinci işaretler. 

AT NALLATMAK - Rüyada at nallatmak:

Rüyada at nallattığınızı görmek: Kıs­metlerinizin açılacağına işarettir. 

ATA - Rüyada atalarımızı görmek:

Rüyada ölmüş bulunan atalarınızı görmek: Dini inançlarınızın sağlamlığına ve Allah'ın sevgili kulu olduğunuza işarettir. (Aynı zamanda ölmüşlerinizin ruhları için Kur'an ve mevlid okumanız veya okutmanız gerektiğine de delil sayılabilir.) 

ATEŞE - Rüyada bir sefarete ateşe tayin edildiğinizi görmek: 

Dostlarınız ve yakınlarınız arasında şeref ve itibarınızı arttıracak asil bir harekette bulunacağınıza işarettir. 

ATÖLYE - Rüyada atölye görmek:

Rüyada faaliyet halinde bulunan bir atölye görmek: Çalışkanlığınızın mükafatını görerek çok sevineceğinize

Rüyada boş bir atölye görmek:

Kedere ve sıkıntıya delildir.

ATEŞ - Rüyada ateş görmek:

Rüyada ateş görmek: Müjdeli bir haber alacağınıza ve evinizde bolluk ve bereket olacağına

Yolda giderken önünüze yanmakta olan bir ateş çıktığını görmek:

Doğru yoldan ayrılarak fena huylar ve alışkanlıklar edineceğinize yorumu olunur.

Rüyada ateşe tapmak:

Ateşe taptığınızı görmek: Şeytana uyarak fena bir harekette bulunacağınıza rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada ateş yemek:

Rüyada ateş yediğinizi görmek: Hakkınız olmayan bir mala veya paraya el uzatacağınıza delildir.

Rüyada ateşte ısınmak:

Ateşte ısındığınızı görmek: Ümit etmediğiniz bir yerden elinize bir miktar para geçeceğine rüya tabiri olunur.

Rüyada ateşe girmek:

Ateşin içine girip bir yeriniz yanmadan çıktığınızı görmek: Cennete layık bir kimse olduğunuza rüya tabirleri ve yorumları yapılmıştır.

 

Rüyada dumansız ateşe girmek:

Kapınızın önünde duman çıkarmayan bir ateş yanmak, yandığını görmek: Bir gün hacca gitmeye muvaffak olacağınıza

Rüyada ısınmak için ateş yakmak:

Rüyada ısınmak için ateş yaktığınızı görmek: Fakirseniz zaruretten kurtulacağınıza, zenginseniz duru­munuzun daha da mükemmelleşeceğine rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada ateşte yemek yapmak:

Ateş üstünde kebap yapıp yediğinizi görmek: Hafif bir kedere uğrayacağımza ve nzkınızın daralacağına

Rüyada tandırda yanan ateş görmek:

Tandırda yanan ateş görmek: Karınızın hamile kalacağına yorumu edilir.

Rüyada evin üstüne ateş düşmesi:

Evinizin üstüne bir ateş düştüğünü görmek: Ailenizden birinin vefatına veya evinize hırsız gireceğine delalettir.

Rüyada kalbinin ateş gibi yandığını görmek:

Kalbinizin ateş gibi yandığını görmek: Sonu olmayan bir aşka tutularak ıstıraplı günler yaşayacağımıza delalettir.

Rüyada sönmüş bir ateş görmek:

Sönmüş bir ateş görmek: Mevki ve itibarınızın bir miktar sarsılacağına tabir olunur.

Yakacak bir ateş arayıp bulamadığınızı görmek:

Bir kadınla (erkekle) zamanlarınızı boş yere harcadığımza ve bundan dolayı hayatınızdan bezginlik getirmiş olduğunuza

Rüyada yanan ateşi söndürmek:

Rüyada yanan bir ateşi söndürdüğünüzü görmek: Müjdeli bir haber alacağınıza yorumlanır.

Rüyada büyük bir ateşe düşmek:

Yanmakta olan büyük bir ateşin içine düştüğünüzü görmek: Derin bir kedere tutulacağınıza işaret sayılır. 

ATEŞÇİ - Rüyada bir ateşçi görmek:

Çok bunalımlı günlerden sonra nihayet gönül ferahlığına kavuşacağınıza delildir. 

ATEŞBÖCEĞİ - Rüyada ateşböceği görmek:

Kısa sürecek sevinç ve saadetlerle karşılaşacağımza işarettir. 

AT KESTANESİ - Rüyada at kestanesi görmek:

Bu günler zarfında hep hoşlanmadığınız kimselerle karşılaşarak huzurunuzun bozulacağına ve işlerinizin ters gideceğine işarettir.

ATKI - Rüyada atkı görmek:

Rüyada omuzlarınıza bir atkı koyduğunuzu görmek: Evlenmekten yana ümitli günlerin arifesinde bulunduğunuza veya hayatınızda son derece mutlu günlerin başlangıcına işaret sayılır. 

ATLAMAK - Rüyada atlamak:

Rüyada bir çukurdan veya herhangi bir engelden atladığmızı görmek: Hayatınızda mühim bir değişiklik husule geleceğine delildir. 

ATLAS - Rüyada atlas görmek:

Rüyada atlasdan yapılmış elbise veya eşyalar gör­mek: Bütün isteklerinizin bir gün gelip gerçekleşeceğine işarettir. 

ATLET - Rüyada atlet görmek:

Normal bir hayat süreceğinize ve hastalık nedir bilmeyeceğinize

ATLETİZM - Rüyada atletizm:

Rüyada Atletizmle meşgul olduğunu görmek: Bugünlerde kendinizi avareliğe kaptırarak işlerinizi ihmal edeceğinize delil sayılır. 

ATLIKARINCA - Rüyada atlıkarınca görmek:

Sevinçli günlerinizin sonu geldiğine yorumlanır. 

ATMACA - Rüyada atmaca görmek:

Rüyada atmaca görmek: Evinize girecek bir hırsızı yakalamağa muvaffak olacağınıza tabir olunur.

Rüyada atmaca yakalamak:

Rüyada elinizde bir atmaca tuttuğunuzu görmek: Zalim bir kimsenin eline düşeceğinize işarettir. 

ATOM BOMBASI - Rüyada atom bombası görmek:

Rüyada atom bombası patlatıldığını görmek: Hayatınız boyunca korku ve endişe nedir bilmeyerek huzur ve emniyet içinde yaşayacağınıza işarettir. 

AVLANMAK - Rüyada avlanmak:

Rüyada aslan. kaplan. panter ve sırtlan gibi vahşi hayvanlar avladığınızı görmek: İşlerinize daha büyük bir enerji ile sarılmanız gerektiğine, aynı zamanda düşmanlarınızı alt edece­ğinize rüya yorumları ve tabirleri yapılmıştır.

Rüyada Dağ keçisi, geyik ve tavşan gibi eti yenen hayvanlar avladığınızı görmek:

Elinize bir taraftan mal ve para geçeceğine rüya yorumlanır.

Rüyada balık avlamak:

Rüyada balık avlamak, avladığını görmek: Rızkınızın artacağına ve eğer evlenmek niyetinde iseniz, bu arzunuzun da gerçekleşeceğine

Rüyada arkadaşla ava çıkmak:

Bir arkadaşla ava çıktığınızı görmek: Sizin için bugün hayatınızın en parlak günlerinden biri olarak geçeceğine

 

Rüyada avlanırken yaralanmak:

Avda yaralandığınızı görmek: Acı bir haber alacağırııza işarettir.

Av hayvanlarının yaşadıkları yerleri ele geçirdiğinizi görmek:

Çok merak ettiğiniz bir sırrı öğreneceğinize veya lüzumlu bir adresi elde edeceğinize işarettir. 

AV KÖPEĞİ - Rüyada av köpeği görmek:

Bugünlerde girişeceğiniz işlerden olumlu sonuçlar alacağımza işarettir. 

AVCI ÇANTASI - Rüyada avcı çantası görmek:

Yakında bir av partisine davet edileceğinize işarettir. 

AV TÜFEĞİ - Rüyada av tüfeği görmek:

Rüyada herhangi bir av tüfeği görmek: Ha­yatınızın emniyette bulunduğuna yorumlanır. 

AVANS - Rüyada işyerinden avans almak:

Rüyada çalıştığınız iş yerinden avans aldığınızı görmek: Üstesinden gelerneyeceğiniz sorumluluklar altına girmek zorunda kalarak müşkül durumlara düşeceğinize delil sayılır. 

AVİZE - Rüyada avize görmek:

Rüyada avizenin ampülünü yakmak:

Rüyada bir avizenin ampullerini yaktığınızı görmek: Mevki ve rütbenizin yükseleceğine ve para sıkıntısından kurtulaca­ğınıza rüya yorumu yapılır.

Rüyada avizenin ampülünü söndürmek:

Avizenin ampullerini söndürdüğünüzü görmek: İş hayatınızda hafif bir gerileme kaydedeceğinize

Rüyada avize kırıldığını görmek:

Avizenin düşüp kırıldığını görmek: Bir ölüm haberi alacağınıza işaret sayılır. 

AVRET YERİ - Rüyada avret yeri görmek:

Rüyada avret yerinizi görmek: Servetinizin artacağına, değerli evlatlara nail olarak hepsinden hayır göreceğinize rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada kadınla cinsel münasebette bulunmak:

Bir kadınla münasebette bulunduğunuzu görmek: Ömrünüzün uzun olacağına ve eğer karınız hamile ise çocuğunu rahatlıkla doğu­racağına

Rüyada kadının avret yerini görmek:

Bir kadının avret yerini görmek: Keder ve üzüntülerinizi atarak feraha kavuşacağınıza ve eğer bekarsanız evleneceğinize, şayet maden arayıcısı iseniz aradığınız madeni kolaylıkla bulacağınıza rüya tabirleri yapılmıştır.

Rüyada beğendiğiniz birinin avret yerini görerek ondan faydalanmak: (bir kadının veya erkeğin)

Çok beğendiğiniz bir kadının (erkeğin) avret yerini görerek ondan faydalanmak: Bazı rüya yorumculara göre, bütün sıkıntılardan kurtularak rahata kavuşacağınıza, hapiste iseniz, tahliyenizin yaklaştığına veya size teslim edilmiş bir emanet varsa ona sahip olacağınıza; bazı rüya tabircilerine göre ise, bir hileye, bir fesatlığa uğrayacağımza delildir. 

AVRUPA -Rüyada avrupayı görmek:

Rüyada Avrupa'ya bir seyahat yaptığınızı veya Avrupalı bir kimse ile karşılaştığınızı görmek: Hayatta girişeceğiniz işlerden daima olumlu neticeler elde edeceğinize ve şayet memuriyete girerseniz, kısa zamanda parlayarak en üstün mevkilere geçeceğinize, aynı zamanda kibar ve centilmen tavır ve hareketlerinizle kulüplerde, meclislerde ve sosyetede her zaman aranılan bir şahsiyet olarak tanınacağınıza, buna mukabil evlilik hayatınızda tam manasıyla mutlu olamayacağınıza işarettir. 

AVUÇ - Rüyada avuç içi görmek:

Rüyada avuçlarınızın kaşındığını veya yara içinde olduğunu görmek: Bin bir zahmetle kazandıklannızı bir anda sarfedip tüketeceğinize yorumlanır.

Gayet büyük avuçlara malik olduğunuzu görmek: 

Bir kalb yarasına uğrayacağınıza delildir. 

AVUKAT - Rüyada avukat görmek:

Rüyada bir avukat görmek: Gayet konuşkan ve becerikli dostlarınız bulunduğuna

Rüyada avukat tutmak:

Dava için bir avukat tuttu­ğunuzu görmek: Karlı ve kazançlı bir iş tutacağınıza rüya tabiri yapılmıştır.

 

Rüyada avukatla seyahat etmek

Bir avukatla seyahat ettiğinizi görmek: Pek yakında nişanlanıp evleneceğinize tabir olunmuştur.

Rüyada avukatla kavga etmek:

Bir avukatla kavga etiğinizi görmek: Hastalığınızın uzayacağına veya işlerinizden olumsuz neticeler alacağınıza işaret sayılır.

Rüyada avukatlık yapmak:

Rüyada Avukatlık yaptığınızı görmek: İçinden çıkılmayacak birçok mesele ile kar­şılaşarak üzüntülerinizin artacağına ve başınızın derde gireceği ne yorumlanır. 

AVUSTRALYA - Rüyada avustralyaya gitmek, görmek:

Rüyada Avustralya'ya bir seyahat, yaptı­ğınızı veya Avustralyalı bir kimse ile karşılaştığmızı görmek: Öm­rünüz boyunca uzak diyarlara birçok seyahat yapmak imkanını elde edeceğinize veya gezmesini, eğlenmesini seven gayet hareketli bir eşle hayatınızı birleştirileceğinize işarettir. 

AVUSTURYA - Rüyada Avusturyaya gitmek, görmek:

Rüyada Avusturya'ya bir seyahat yaptığınızı veya bir Avusturyalı ile tanıştığınızı görmek: Hassas ve ince ruhluluğunuzun etrafınızdakiler tarafından layıkiyle anlaşılmadığına ve bu yüzden daima kendinizi mutsuz hissettiğinize delildir. 

AY - Rüyada ay görmek:

Rüyada ay görmek: Büyük bir mevkie geçeceğinize veya mevki sahibi kimselerle tanışarak maddi, manevi kazançlar elde edeceğinize yorumlanır.

Rüyada ayın ikiye ayrılması:

Rüyada Ayın ikiye iki parçaya ayrıldığını, bölündüğünü görmek: Bulunduğu­nuz şehir dahilinde tanınmış bir zatın vefatına rüya tabirleri yapılmıştır.

 

Ayın parçalanıp tekrar birleşmesini görmek:

Ayın parçalanıp tekrar birleştiğini görmek: Ağırca bir hastalığa tutulacağınıza işarettir.

Rüyada ayı elle tutmak - yakından görmek

Ayı elle tutmak veya pek yakından görmek: Evlenmeye veya nişanlan­maya delildir.

Rüyada ayı çok parlak görmek:

Rüyada Bedir halinde parlak bir ay görmek: Neticesi fevkalade mutlu olacak bir evlenmeye tabir olunmuştur.

Rüyada ayın doğduğunu görmek:

Ayın doğuşunu görmek: Yeni tanışmış olduğunuz birisiyle evleneceğinize

Rüyada ayı tam hilal şeklinde doğuşunu görmek:

Ayın tam hilal olarak doğuşunu görmek: İleride şan ve şeref sahibi olacak bir evlada nail olacağınıza

Ayın hem doğduğunu hem battığını görmek:

Ayın evvela doğduğunu, sonrada battığını görmek: Arzu ve emellerinizin isteğinize uygun olarak husul bulacağına rüya tabiri edilir.

Rüyada ayı evin içinde görmek:

Ayı evinizin içinde görmek: Eğer bir kaybınız varsa onu bulacağınıza yorumu edilir.

Rüyada ay ışığında yürümek:

Ay ışığında yolda yürüdüğünüzü görmek: Anne ve babanızın sizi çok sevdiklerine rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada aya doğru secde etmek:

Aya secde ettiğinizi görmek: Büyük bir günah işleyeceğinize işarettir. 

AYAK - Rüyada ayak görmek:

Rüyada kadın ayağı görmek:

Rüyada zarif bir kadın ayağı görmek: Güzel ve şuh bir kadının sempatisini kazanacağınıza rüya yorumu yapılmıştır.

Kirli ve biçimsiz bir kadın ayağı görmek:

İşlerinizin eskisi gibi iyi gitmeyeceğine ve bir duraklama ve gerileme devresine gireceğine rüya tabiri yapılmıştır.

Rüyada ayaklarınızı biçimli ve temiz bir halde görmek:

Sevince ve gönül ferahlığına delalettir.

Rüyada ayaklarınızı biçimsiz ve kirli bir halde görmek:

Plan ve projelerinizin çıkmazlara saplanacağına

Rüyada ayaklarınızın kesilmiş olduğunu görmek:

Ayaklarınızı kesilmiş olarak görmek: Büyük keder ve üzüntüye ve isteklerinizin uzunca bir zaman gerçekleşmeyeceğine delalettir.

Rüyada kendinizi tek ayaklı görmek:

Tek ayaklı olduğunuzu görmek: Geçim durumunuzun gittikçe düzeleceğine delildir. 

AYAKKABI - Rüyada ayakkabı görmek:

Rüyada zarif ve şık bir ayakkabı görmek: Güzel ve saadet verici bir hayata kavuşacağınıza

Rüyada ayakkabı çıkarmak, çıkardığını görmek:

Ayakkabı çıkardığınızı görmek: Bir erkek için, karısından ayrılacağına; kadın için, bir erkeğin buyruğu altına gireceğine

Rüyada kırmızı ayakkabı görmek:

Kırmızı renkli ayakkabı görmek: Yakında bir seyahate çıkacağınıza yorumu yapılmıştır.

Yılan derisinden yapılmış ayak­kabı görmek:

Uygunsuz hareketlerde bulunacağınıza delalet eder.

Rüyada ayağınıza uymayan dar bir ayakkabı giydiğinizi görmek:

Emel ve arzularınızın şimdilik gerçekleşmeyeceğine

Rüyada yırtık, eski ayakkabı giymek:

Yırtık ve eski bir ayakkabı giydiğinizi görmek: Zahmetli bir hayatla karşı karşıya gelerek çok kederlenip üzüleceğinize işarettir. 

AYAKKABICI - Rüyada ayakkabıcı görmek:

Rüyada bir ayakkabı satıcısı görmek: Darlık ve sıkıntı içinde iseniz, kısa bir müddet sonra feraha çıkarak aydın günlere kavuşacağınıza veya tasavvur halindeki plan ve projelerinizi bugünler içinde gerçekleştirmek olanağını elde edeceğinize delildir. 

AYARTMAK - Rüyada ayartmak:

Rüyada bir kadını (erkeği) yoldan çıkarıp ayarttığınızı görmek: Senelerdir mutlu geçen hayatınızın birdenbire karışmasıyla çok güç durumlara düşeceğinize rüya yorumları ve tabirleri yapılmıştır.

Yoldan çıkarak ayartıldığınızı görmek:

Aile hayatınızda uzun sürmeyecek bir anlaş­mazlığa işaret sayılır. 

AYAZ - Rüyada ayazda kalmak:

Rüyada ayazda kalarak çok üşüyüp donmak de­recesine geldiğinizi görmek: İşleriniz bozularak geçim darlığına uğrayacağınıza ve bu halin uzun müddet devam edeceğine delildir. 

AYAZMA - Rüyada ayazma görmek:

Rüyada hıristiyanların mukaddes saydıkları bir ayazma görmek: Hıristiyanlar için böyle bir rüya: Her ne murat ediyorsa tez zamanda husul bulacağına veya bir seyahate çıkacağına, - Müslümanlar için: Üzüntüye ve kedere, - Ayazmadan su içti­ğinizi görmek: Gönül ferahlığına ve sağlığa kavuşacağınıza işaret sayılır. 

AYDINLIK - Rüyada aydınlık görmek:

Bütün emelleriniz kısa bir zamanda tahakkuk ederek, refaha ve sevince kavuşacağınıza ve evlenmek isteğinizin de yine kısa bir zamanda gerçekleşeceğine

Gündüzken ortalığın birdenbire kararıp karanlığa boğulduğunu görmek:

Üzüntüye ve kedere

Rüyada gece iken güneşin doğup ortalığı aydınlattığım görmek:

Hayırlı kazançlara

Rüyada gündüzken gece olduğunu görmek:

Derecesiz bir üzüntüye

Rüyada evinizi karanlıklara boğulmuş görmek:

Gurbete düşerek uzun yıllar ana vatammza dönemeyeceğinize delildir. 

AYET - Rüyada ayet okumak - Ayet görmek

Rüyada Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduğunuzu görmek: Fevkalade bir rüya olarak telakki edilir ki, gerek dünyaya ve gerekse ahirete ait işlerinizin yolunda gideceğine, aynı zamanda ömrünüz boyunca ruh ve kalp huzuru içinde yaşayarak hastalık nedir bilmeyeceğinize,

Rüyada ölmüş birine ayet okumak:

Rüyada şayet ayeti ahirete intikal etmiş birisi için okumuşsanız, o ölünün Allah tarafından günahlarının affedileceğine ve ebedi uykusunu huzur içinde uyumakta bulunduğuna işaret sayılır. 

AYI - Rüyada ayı görmek:

Ahmak bir düşmanla karşılaşaca­ğınıza veya bir kimsenin esareti altına girmek mecburiyetinde kalacağımza, yahut hilekar. fitne ve çirkin bir kadınla (erkekle) hayatınızı birleştireceğinize

Rüyada ayıya binmek:

Bir ayıya bindiğini görmek: Dini inançlarınız sarsılarak bir müddet için hak yoldan ayrılacağınıza veya sebepsiz bir korku ve heyecana kapılarak her şeyden çekinen ve ürken bir hüviyete bürüneceğinize rüya tabirleri ve yorumları yapılmıştır.

Rüyada siyah ayı görmek:

Rüyada siyah renkli ayı görmek: Evinizde bir huzursuzluk baş göstereceğine rüya tabiri yapılmıştır.

Rüyada zincire bağlı ayı görmek:

Rüyada zincire bağlı bir ayı görmek: Kara bir haber alacağınıza veya işlerinizde başarısızlığa uğrayacağınıza delildir.

Rüyada ayı oynatmak:

Rüyada ayı oynattığını görmek: Düşmanlarımzın size kötülük yapmak için hep birden harekete geçtiklerine ve fakat planlarını uygula­yamayacaklarına rüya tabirleri yapılmıştır.

Rüyada ayı oynatan bir ayıcı görmek:

Ayı oynatan bir ayıcı görmek: Haram işlemeye meylinizin artacağına işarettir.

Rüyada kutup ayısı görmek:

Rüyada beyaz renkli bir kutup ayısı görmek: Endişeli ve fırtınalı günlerin arifesinde bulunduğunuza delildir. 

AYLIK - Rüyada aylık almak, Maaş almak, aldığını görmek:

Rüyada çalıştığınız işyerinden, müesseseden maaş almak, aylığınızı aldığını, görmek: Yakanızı borçtan bir türlü kurtaramayacağınızdan denk bir bütçe yapmak olanağını hiçbir zaman bulamayacağınıza işarettir.

Emlakinizin aylıklarını topladığınızı görmek: Para biriktirmek hevesiniz artarak bankadaki hesabınızın devamlı surette yükseleceğine yorumlanır. 

AYRAN - Rüyada ayran içmek:

Rüyada ayran içtiğini görmek: Gönül ferahlığına kavuşacağınıza ve hayatta mes'ut olmanın sırlarını çözeceğinize Rüya yorumları ve tabirleri edilmiştir.

Rüyada ayran ikram etmek:

Birisine ayran ikram ettiğinizi görmek: Sırasında sizin için hayatını bile verebilecek kıymetli bir dost edineceğinize rüya tabirleri yapılmıştır.

Rüyada yayık ayranı yapmak:

Yayıkta ayran çalkaladığınızı görmek: Kısa zamanda evlenerek mutlu bir yuva kuracağınıza; eğer evli iseniz, cesur ve hayırlı bir evladınız olacağına işarettir. 

AYGIR - Rüyada aygır görmek:

Rüyada bir aygır görmek: Mevki sahibi ve zengin kimselerle kurmuş olduğunuz dostluklardan bir gün faydalanarak sizin de zengin olacağınıza, - Bir aygın bir kısrağa aşarken görmek: Hayatınızda mühim değişiklikler vukua geleceğine işarettir ki, ya bir mevki ve mesnede ulaşacak, yahut zengin bir kızla (delikanlı ile) ev­lenip mes'ut olacaksınız demektir. 

AYIKLAMAK - Rüyada ayıklamak:

Rüyada pirinç, bulgur vesaire ayıkladığınızı görmek: Huzur ve sükün içinde geçen günleriniz, araya girecek bir kişi tarafından gölgelenecek ve kendinizi keder ve ıstırap dalgasına kaptıracaksınız demektir.

AYIP - Rüyada ayıp şeyler görmek:

Rüyada ayıp bir şeyler yaptığını görmek: Gittikçe ahlakınız değişerek herkesin gönlünü kıracağınıza işarettir. 

AYİN - Rüyada ayin yapmak, Kilisede ayin yapıldığını görmek:

Rüyada kilise veya havrada bir ayin yapıldığını görmek: Eğer siz de ayini tasvip ederek iştirak ederseniz hak yoldan ayrılarak küfre ve dalalete sapacağınıza işaret sayılır. 

AYNA - Rüyada ayna görmek:

Rüyada ayna görmek, birçok şeylere tersine mana verdiğiniz için dostlarınız ve yakınlarınızla olan ilişkileriniz bu yüzden daima şerrenk bir hal alıyor demektir.

Ayna gibi parlayan buza bakarken yere düştüğürıüzü görmek:

Üzüntülerinizin gün geçtikçe artacağına

Ayna gibi parlayan buzlarla kaplı bir alan görmek:

Zaten keder ve endişe ile dolu olan gönlünüzün yeni üzüntülerle büsbütün karışacağına, olmasını istediğiniz işlerinizin bir müddet gecikeceğine

Rüyada ayna temizlemek:

Rüyada ayna temizlediğini görmek: Şöhret ve iti­barınızın artacağına rüya tabiri edilmiştir.

Rüyada ayna satın almak:

Ayna satın aldığınızı görmek: Sizi tuzağa düşürmek için çalışanların varlığına delildir.

Rüyada aynanın karşısında tuvalet yapmak:

Ayna karşısında tuvalet yaptığınızı görmek: Nişanlanmaya veya evlenmeye işarettir.

Rüyada kırık ayna görmek:

Kırık bir ayna görmek: Üzüntüye ve uğursuzluğa delildir. 

AYVA - Rüyada ayva görmek:

Rüyada ayva görmek: Bir hastalığa tutulmanız ihtima­li bulunduğuna veya iş hayatınızda günden güne gerileyeceğinize rüya yorumları ve tabirleri yapılmıştır.

Rüyada ayva yemek:

Rüyada ayva yediğini görmek: Eğer hasta, iseniz, kısa zamanda iyile­şeceğinize, her ne murat ediyorsanız, teker teker hepsine kavu­şacağınıza rüya tabirleri yapılmıştır.

Rüyada ayva kompostosu yemek:

Ayva kompostosu yediğini görmek: Kazançlı bir sey­ahate çıkacağınıza işarettir. 

AYVA AĞACI - Rüyada ayva ağacı görmek:

Rüyada meyveleri kemale ermiş bir ayva ağacı görmek: Zeki, çalışkan ve iyi kalpli bir kimse ile dostluk kura­rak ondan menfaat sağlayacağınıza işarettir. (Doğu rüya tabircileri rüyada ayva ağacı görmeyi iyiye yorumlamazlar. Ayvanın tabiatının katı olması dolayısıyla böyle bir rüya gören kimsenin her arzusunun daima yerine gelmeyeceğine ve ticaret işlerinden mutlaka zararlı çıkacağına delil saymışlardır.)

AYYAŞ - Rüyada ayyaş birini görmek:

Rüyada ayyaş bir kimse görmek: İşlerinizin sarpa sa­racağına ve bir korkuyla karşı karşıya geleceğinize

Rüyada ayyaş olmak:

Rüyada ayyaş olduğunu görmek: Esasen içki müptelası iseniz: Avare ve başıboş bir hayat tarzına saparak büyük kayıplara uğrayacağınıza, İçki içmek alışkanlığınız yoksa: Bir taraftan elinize mühimce bir para geçeceğine delil sayılır. 

AZIK - Rüyada azık görmek:

Rüyada bir azık çantası hazırladığınızı görmek: Aile ocağından ayrılarak gurbete düşeceğinize işarettir. 

AZİL - Rüyada azil edilmek, İşten çıkarılmak:

Rüyada memuriyetten azil edilmiş veya işinizden çıkarılmış olduğunuzu görmek: Hayatta hep başkaları yüzünden gadre ve haksızlığa uğradığınıza ve fakat bu talihsiz hayatınızın artık son bu­lacağına yorumlanır. 

AZRAİL - Rüyada azrail görmek:

Rüyada Azrail Aleyhisselamı görmek: Ömrünüzün uzun olacağına tabir olunur.

Rüyada Azrail Aleyhisselamı güler yüzlü görmek:

Bir mi­rasa konacağınıza yorumlanmıştır.

Rüyada azraili can alırken görmek:

Azrail Aleyhisselamı gazaplı bir halde görmek: Tövbe ve istiğfar etmeye fırsat bulamayarak vefat edeceiiinize işarettir. (Bazı rüya tabircileri, rüyada Azrail Aleyhisselamı görmeyi, hastaların vefatına, bazıları da kıtlık çıkacağına yorumlamışlardır.) 

Etiketler: RüyaRüyada, rüyasındaRüyada görmekRüyalarRüya tabirleriRüya yorumları ve anlamlarıRüya tabirleri ve anlamları,  a dan z ye rüya tabirleriRüya tabirleri kitabıRüya tabirleriModern rüya tabirleriGerçek rüya tabirleri sözlüğü ve yorumlarıRüya tabirleri ve yorumlarıRüya anlamlarıRüya tabirleri sözlüğüGerçek rüya tabirlerimodern rüya yorumları

Yorumlar   

 
0 #1 Kerim Kaya 18-09-2012 16:58
Harika rüya tabirleri ve yorumları. Gerçek rüya tabirleri bunlar bence... Rüyam gerçek çıktı:)
 

Yorum eklemek için lütfen ÜYE OLUNUZ.

   

SON YORUMLAR

   
© Copyright | Bilgi Aynası | 2011

Kayıt Ol

Siteden tam anlamıyla yararlanabilmek için ve sitede yorum yapabilmek için lütfen üye olunuz...