ANA MENÜ  

   

| BİLGİ AYNASI ANA SAYFA |

| Mükellef kime Denir? | Mükellef nedir? | Mükellefle ilgili hükümler | Farz nedir? | Farz kaç çeşittir? | Vacip nedir? | Sünnet nedir? | Sünnet çeşitleri | Müstehap nedir? | Mübah nedir? | Haram nedir? | Mekruh nedir? | Mekruh çeşitleri | Müfsid nedir? |

Ayrıntılar

Mükellef kime Denir? Mükellef nedir?

Mükellef, erginlik çağına gelen akıllı insana mükellef denir. Mükellef olan bir kimse, dinin emirlerini yapmak ve ya­saklarından sakınmakla sorumludur. Mükellef olabilmek için insanın; akıllı olması ve erginlik çağına gelmesi şarttır.

Akıllı olmayan deliler ile erginlik çağına gelmemiş ço­cuklar mükellef değildirler.

Erginlik (büluğ) çağı, çocukların vücut yapılarına ve iklim şartlarına göre değişir. Erginlik erkek çocuklarında oniki ile onbeş, kız çocuklarında dokuz ile onbeş yaşları arasında olur. Onbeş yaşını bitirdiği halde kendisinde erginlik belirtileri görülmeyen çocuklar erkek olsun, kız olsun erginlik çağına gelmiş sayılır.

Mükellefle ilgili hükümler

Mükellefin işleri ile ilgili dini hükümler sekiz kısımdır. Bun­lara "Ef'al-i Mükellefin-Mükelleflerin işleri" denir.

Farz nedir?

Dinimizce yapılması kesinlikle emredilen şeye farz denir.Namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermek gibi.

Farzın hükmü:

Farz olan görevleri yapan karşılığında sevap kazanır. Özürsüz olarak yapmayan azabı hak etmiş olur. Farzı inkar eden dinden çıkar

Farz kaç çeşittir?

Farz iki çeşittir.

a)Farz-ı Ayın:

her mükellefin yapması gereken farz demektir. Beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tut­mak gibi.

b)Farz-ı Kifaye:

Bazı mükelleflerin yapması ile di­ğerlerinin yapması gerekmeyen farz demektir. Cenaze na­mazı kılmak gibi. Bazı müslümanlar bir ölünün cenaze na­mazını kılarsa farz olan görev yerine getirildiğinden, diğer müslümanların ayrıca o ölü için cenaze namazı kılmaları ge­rekmez.

Farz-ı Kifaye'nin sevabı, yalnız bu görevi yapanlara, farz yerine getirilmezse günahı, o yerde bulunanların hepsinedir. Bu sebeple; bir yerde cenaze olurda bunun namazını hiç kimse kılmazsa, orada bulunanların hepsi günahkar olur.

Vacip nedir?

Farz kadar kesin olmamakla beraber kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye vacip denir. Bayram namazı kıl­mak, fıtır sadakası vermek ve kurban kesmek gibi.

Vacibin Hükmü: Vacipleri yapan sevap kazanır. Özür­süz olarak yapmayana azab gerekir.

Sünnet nedir?

Farz ve vacipten başka Peygamberimizin yaptığı ibadetlere sünnet denir.

Sünnetin Hükmü:Sünnetleri yapan sevap kazanır. Pey­gamberimizin şefaatine nailolur. Sünneti bile bile terk eden­ler azarlanır.

Sünnet çeşitleri

Sünnet iki çeşittir:

a) Sünnet-i Müekkede: Peygamberimizin çoğu zaman yaptığı, pek az yapmadığı sünnete Sünnet-i Müekkede denir. Sabah, öğle ve akşam namazıarının sünnetleri gibi.

b) Sünnet-i Gayri Müekkede: Peygamberimizin ara sıra yaptığı sünnete Sünnet-i Gayri Müekkede denir. İkindi na­mazının sünneti ile yatsının ilk sünneti gibi.

Müstehap nedir?

Peyqamberlrnizin bazen yapıp, bazan da yapmadığı şe­ye müstehab denir. Kuşluk namazı kılmak gibi.

Müstehabın Hükmü: Müstehab olan şeyleri yapan se­vap kazanır, yapmayan azarlanmaz.

Mübah nedir?

Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu şeylere mübah denir. Oturmak, yürümek ve uyumak gibi.

Mübahın Hükmü: Mübah olan bir işi yapan sevap ka­zanmaz, yapmayan da günah işlemiş olmaz.

Haram nedir?

Dinimizee yapılması kesin olarak yasaklanan şeye Ha­ram denir. Haksız yere adam öldürmek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak, domuz eti yemek, anne ve babaya karşı gelmek gibi.

Haramın Hükmü: Haram işleyene ceza ve azap gerekir.Allah korkusundan dolayı haramdan kaçınan sevap kazanır. Haramı inkar eden dinden çıkar.

Mekruh nedir?

Haram kadar kesin olmamakla beraber, dinimizee ya­pılmaması istenen şeye mekruh denir.

Mekruh çeşitleri

Mekruh ikiye ayrılır:

a) Kerahet-i Tahrimiyye-Harama Yakın Mekruh: Va­cipleri terketmek gibi.

Hükmü: Böyle bir mekruhu işlemekten sakınan sevap kazanır. Yapan günah işlemiş olur.

b) Kerahet-i Tenzihiyye = Helal'a Yakın Mekruh: Sün­net ve müstehapları terketmek gibi.

Hükmü: Bu mekruhlardan sakınan sevap kazanır. Bun­ların yapılması ise azabı gerektirmez.

Müfsid nedir?

Başlanmış olan bir ibadeti bozan şeye müfsid denir. Na­maz kılarken konuşmak, oruçlu iken bilerek yiyip içmek gibi. Konuşmak namazı, bilerek yiyip içmek de orcucu bozar.

Hükmü: Bile bile ibadeti bozmak azabı gerektirir. Ya­nılarak ibadeti bozmak ise azabı gerektirmez.

Yorum eklemek için lütfen ÜYE OLUNUZ.

   
   

SON YORUMLAR

   
© Copyright | Bilgi Aynası | 2011

Kayıt Ol

Siteden tam anlamıyla yararlanabilmek için ve sitede yorum yapabilmek için lütfen üye olunuz...